Terug naar overzicht

Meer vwo’ers dan havisten willen Engelstalige studie

De meeste vwo’ers zien een Engelstalige opleiding wel zitten, de meeste havisten juist niet, blijkt uit een steekproef onder scholieren. Meisjes hebben meer twijfels over hun Engels dan jongens.

Studiekeuzebedrijf Qompas peilde de mening van 640 scholieren die een Qompas-nieuwsbrief krijgen. Zouden zij ooit een Engelstalige opleiding kiezen? Nog geen 30 procent van de havisten zei van wel, tegen zo’n 60 procent van de vwo’ers.

Baankansen
En waarom overwegen deze havo- en vwo-leerlingen een Engelstalige vervolgopleiding te kiezen? Jongens denken dat dit hun baankansen vergroot, blijkt uit hun antwoorden, terwijl meisjes meer waarde hechten aan het ‘internationale aspect’ van zo’n studie.

Bron: Qompas

De nieuwsbrief van Qompas (met open dagen en andere informatie) was aan tachtigduizend scholieren verstuurd, dus de respons op de poll is niet erg hoog: minder dan 1 procent. Meer meisjes (66 procent) dan jongens (33 procent) hebben de vragen beantwoord.

Vul onze enquête in
Wat merk jij van de verengelsing van het onderwijs? Hoe belangrijk is internationalisering? Of zie jij het totaal niet zitten om voor je studie naar het buitenland te gaan. Voor een speciaal themamagazine over internationalisering zijn wij benieuwd naar jouw mening.

Punt Magazine wil graag weten hoe Avansstudenten kijken naar internationalisering. Ook zijn we op zoek naar studenten die graag hun ervaringen willen delen. Vul de online enquête in zodat wij een goed beeld krijgen. Het beantwoorden van de vragen duurt maximaal 10 minuten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?