Terug naar overzicht

Minister: let op met antiplagiaatsoftware

Foto: Rijksoverheid.nl

Minister Van Engelshoven noemt het onwenselijk dat studenten de zeggenschap over hun werk kwijtraken als ze dat online op plagiaat laten controleren. Toch wordt de soep volgens haar niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.

SP-Kamerlid Frank Futselaar had vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in Folia. Daarin kwam filosofiestudent Hans de Zwart van de Universiteit van Amsterdam aan het woord, die principieel had geweigerd om een opdracht via het programma Turnitin op plagiaat te laten controleren.

Absurd
“Je geeft dat bedrijf en allerlei andere bedrijven die je niet kent het recht om voor altijd jouw werk te gebruiken voor van alles: ook voor reclames en advertenties.” De Zwart, die ook directeur is van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, vindt dat “absurd”.

Hoeveel hogescholen en universiteiten maken eigenlijk gebruik van Turnitin, wilde de SP van minister Van Engelshoven weten. Volgens haar zijn er achttien instellingen, waaronder de Universiteit van Amsterdam, die een licentieovereenkomst voor het programma hebben afgesloten via SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs.

De studenten van deze instellingen hebben volgens haar niets te vrezen, schrijft ze, want hogescholen en universiteiten sluiten een speciale overeenkomst met SURF. De clausule over het afstaan van gebruikersrechten zou daar geen onderdeel van uitmaken, al wordt die wel getoond als studenten en docenten teksten uploaden naar Turnitin.

Digitalisering
Van Engelshoven sluit echter niet uit dat er ook instellingen zijn die de software gebruiken en die een directe overeenkomst met de uitgever van het programma hebben. In dat geval zijn studenten de zeggenschap over hun werk mogelijk wél kwijt.

Digitalisering kan het onderwijs verrijken, schrijft ze verder. Maar, “door toenemende digitalisering in het (hoger) onderwijs verdient de bescherming van auteursrecht en persoonsgegevens extra aandacht.” Ze heeft de instellingen verzocht dit onderwerp prioriteit te geven.

Van Engelshoven wijst erop dat er op 25 mei van alles gaat veranderen op het gebied van gegevensbescherming. En dat heeft ook gevolgen voor zulke licentieovereenkomsten, die straks moeten voldoen aan strengere Europese wetten en regels.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?