Terug naar overzicht

Tekort technici blijft groeien: minister vraagt om geduld

illustratie: Elmarye AaijMinister Van Engelshoven heeft voorlopig geen oplossing voor het tekort aan technici. Maar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet hoe dan ook beter worden, reageert ze in antwoord op Kamervragen.

De VVD wilde van minister Van Engelshoven weten of het klopt dat technische bedrijven naar het buitenland vertrekken omdat ze in Nederland geen personeel kunnen vinden. Heeft ze een idee hoeveel banen er op deze manier in ons land verloren gaan?

“Nee, dat weet ik niet precies”, antwoordt de minister. “Er worden (door het CBS) geen gegevens bijgehouden over aantallen bedrijven die uit Nederland vertrekken”. Ook kan ze niet zeggen hoeveel bedrijven er nog zúllen vertrekken.

Vernieuwen
De minister wijst erop dat het probleem de volle aandacht heeft. “Het regeerakkoord is doordesemd van het belang van bèta, techniek en technologie.” Van Engelshoven wil het Techniekpact, dat ervoor moet zorgen dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbetert, “vernieuwen en aanscherpen”. Hoe ze dat precies wil gaan doen, zal ze de Kamer voor de zomer laten weten.

Tandje erbij
Eerder uitte ze zich in een algemeen overleg juist kritisch op het pact. “Het is een persoonlijke zorg van mij dat het Techniekpact wel erg veel opgetuigd blijft in het bestuurlijke praatcircuit. Ik had daar zelf als Haags wethouder veel last van.” Ze vindt dat ook het bedrijfsleven een tandje bij kan zetten.

Politici vroegen de minister ook opnieuw naar haar visie op de numeri fixi bij de technische opleidingen. Die benadrukte dat terughoudendheid gewenst is. In het regeerakkoord staat dat de minister straks de bevoegdheid krijgt om een studentenstop te blokkeren.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?