Terug naar overzicht

Veel aanmeldingen bij deeltijd-pabo’s

Er melden zich opvallend veel studenten aan bij de deeltijdopleidingen van de pabo. Door het grote tekort aan onderwijzers lijken meer mensen een carrière-switch te overwegen dan vorig jaar om deze tijd.

Uit de voorlopige aanmeldingscijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat het aantal vooraanmeldingen bij de pabo’s bijna 15 procent hoger ligt dan vorig jaar. Dat is nog geen reden om de vlag uit te hangen, want in februari 2017 stond de teller ook 15 procent in de plus, maar schreven zich in september uiteindelijk maar 2,2 procent meer nieuwe studenten in.

Opmerkelijk is wel dat vooral de deeltijdopleidingen maar liefst de helft meer vooraanmeldingen binnen kregen. In absolute aantallen: 366 tegen 239 vorig jaar om deze tijd.

Lerarentekort
In de Volkskrant zei het hoofd van de deeltijdopleiding van de Utrechtse Marnix Academie dat de belangstelling voor open dagen groot is. Ze krijgt bijna dagelijks mailtjes en telefoontjes van mensen die willen weten hoe snel ze leraar kunnen worden en die door het lerarentekort makkelijker een carrière-switch aandurven.

Volgens woordvoerder Marjolein Schooleman van de Vereniging Hogescholen leeft dit beeld ook bij andere pabo’s. Ook de deeltijdopleiding van de Pabo in Breda ziet een stijging van het aantal aanmeldingen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?