Terug naar overzicht

78,5 procent van de Avansstudenten is positief over Engelstalig onderwijs

78,5 procent van de Avansstudenten zegt geen probleem te hebben met Engelstalig onderwijs, mits het Engels van docenten op niveau is. Dat blijkt uit de enquête van Punt over internationalisering.

Engelstalig onderwijs is de afgelopen tijd onderwerp van discussie. De Actiegroep Beter Onderwijs Nederland heeft zelfs een proefproces aangekondigd om de opmars van Engelstalig onderwijs te stuiten. 17,8 procent van de geënquêteerde Avansstudenten schaart zich achter de mening van deze actiegroep en vindt dat de lessen bij Avans Nederlandstalig moeten zijn.

Handicap
“De Engelse woordenschat van veel studenten en docenten is te klein om er complexe materie mee eigen te maken. Het Engels wordt dan een handicap die zorgt dat veel nuances verdwijnen”, reageert een student. Verder komt de Nederlandse taalvaardigheid onder druk te staan door nog meer Engelstalige lessen, vreest een deel van de geënquêteerden. En het gaat ten koste van de kwaliteit van de lessen.

Voorstanders van Engelstalige lessen, 78,5 procent van de geënquêteerden, wijzen op het vaak internationale vakgebied waarbinnen ze les krijgen, de mogelijkheden met meer mensen te communiceren en de nog verdere globalisering in de toekomst.

Steenkolen
Zowel voor- als tegenstanders ergeren zich aan het ‘steenkolen Engels’ van docenten.

Meer over internationalisering bij Avans lees je in het nieuwe magazine van Punt dat nu overal in de bakken ligt. Met, voor de liefhebbers, ook flink wat pagina’s in het Engels.

320 Avansstudenten vulden de enquête in.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?