Terug naar overzicht

Masteropleidingen van kleine hogescholen scoren goed qua internationalisering

Illustratie: Elmarye AaijMoedigen masteropleiding hun studenten aan om een tijdje in het buitenland te studeren, en kun je dat doen zonder studievertraging op te lopen? Vooral bij de kleine hogescholen is dat goed geregeld, blijkt uit de nieuwe Keuzegids Masters 2018.

De Keuzegids is bedoeld om bachelorstudenten houvast te geven bij het kiezen van hun vervolgopleiding. Alle masters zijn gerangschikt op de oordelen uit de Nationale Studenten Enquête over onder meer het lesprogramma, de docenten en de faciliteiten. Ook het oordeel van deskundigen die de opleidingen keuren, weegt de gids mee.

Van de grote masteraanbieders scoort de Hogeschool Windesheim op al deze onderdelen het hoogst, gevolgd door de Hogeschool Utrecht, de nummer één van vorig jaar, en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bij de middelgrote aanbieders voert kunstacademie Artez de lijst aan, met een nipte voorsprong op Zuyd Hogeschool. De Hogeschool van Amsterdam volgt op ruime afstand.

Naar het buitenland
Voor het eerst konden masterstudenten ook laten weten hoe internationaal zij hun opleiding vonden. Is er een mogelijkheid om naar het buitenland te gaan, zonder dat dit grote studievertraging oplevert? En hoe zit het met de kennis van andere culturen bij de opleiding?

De ‘NHTV internationale hogeschool Breda’ doet het volgens de masterstudenten goed met een 8,1. Ook de Christelijke Hogeschool de Driestar oogst veel lof. De ‘groene’ hogeschool Van Hall Larenstein scoort met een 7,6 nog altijd een tiende hoger dan Wageningen, de beste universiteit op dit onderdeel.

Ook masterstudenten van veel kunstopleidingen zijn te spreken over de internationalisering. Bij ‘fine art and design’ van Hogeschool Zuyd en ‘autonome beeldende kunst’ bij Artez  was dit volgens de studenten zelfs ‘perfect geregeld’.

Breed begrip
Hoofredacteur Frank Steenkamp wijst erop dat de verschillen tussen de hogescholen groot zijn. Bovendien geeft hij als kanttekening dat internationalisering wel een heel breed begrip is, en dat niet iedere masteropleiding geschikt is voor bijvoorbeeld Engelstalig onderwijs. “Voor een definitieve vergelijking zou je de masteropleidingen eigenlijk in categorieën moeten onderbrengen.” Bovendien keek de Keuzegids alleen naar de grootste opleidingen.

Volgens de Keuzegids wordt op dit moment ongeveer zestig procent van alle Nederlandse masteropleidingen in het hoger onderwijs volledig in het Engels gegeven. In de politiek zijn ze wat tegenstrijdig, constateert de gids: “Aan de ene kant staat er in het regeerakkoord dat the international classroom wordt toegejuicht, maar aan de andere kant mag de voertaal van een opleiding alleen Engels zijn wanneer dit ‘toegevoegde waarde’ heeft.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?