Terug naar overzicht

Ontwikkelingen Xplora gaan AMR te snel

Jacques Pijnappels, voorzitter van de Avans Medezeggenschapsraad, doet een beroep op het College van Bestuur en de directie van het Leer- en Innovatiecentrum om pas op de plaats te maken als het gaat om de herinrichting van Xplora. “Er wordt al over een sociaal plan gesproken voor bekend is wat er precies gaat veranderen. Dat is de omgekeerde wereld.”

Avans wil de dienstverlening van Xplora aanpassen. Zo komen er waarschijnlijk minder balies. Onder medewerkers heerst onrust. Ze zijn bang voor ontslag en vrezen dat de dienstverlening aan studenten en docenten minder wordt. Pijnappels heeft in een brief aan het College van Bestuur en in de AMR-vergadering van afgelopen dinsdag zijn zorgen geuit.

Draagvlak
“De AMR is niet tegen veranderingen en we begrijpen dat die soms pijn doen. Vooral als de arbeidsplek van mensen bedreigd wordt”, zegt Pijnappels. “Waar het ons om gaat, is de snelheid waarmee nu gehandeld wordt. Je moet mensen meenemen in ontwikkelingen en duidelijk maken dat er ook nieuwe kansen liggen. Dan krijg je draagvlak.” Het stoort Pijnappels dat het inrichtingsplan van Xplora nog niet klaar is, maar dat er al wel wordt gesproken over mogelijke ontslagen. “Dat is wat mij betreft echt de omgekeerde wereld.”

Docentlid Joost Overeem vindt dat het CvB en het LIC op de zaken vooruit lopen. “Er wordt gezegd dat Xplora moet veranderen om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. We zijn nu nog bezig met de Ambitie 2020. Wat mij betreft passen deze plannen bij de ambitie van na 2020.”

Studenten
De AMR vraagt zich af wat studenten eigenlijk willen? “Het stoort mij dat het lijkt alsof studenten totaal niet betrokken zijn bij dit traject. Zij zijn de gebruikers van Xplora”, zegt docentlid Frans Janssen. Pijnappels vreest dat de plannen ten koste gaan van de goede beoordelingen van Avans. “De hogeschool scoort al jaren goed omdat studenten tevreden zijn over de directe bereikbaarheid van medewerkers. Ik heb echt het idee dat daar nu in gesnoeid wordt gaat worden.”

“De inrichting van Xplora is van invloed op alle Avansstudenten en daardoor ook een onderwerp voor de AMR. Ik wil samen optrekken met de dienstraad van het LIC en het College van Bestuur vragen om pas op de plaats te maken”, besluit Pijnappels.

Verder besproken in de AMR:

Kader Onderwijs en Examenregeling (OER)
Floor van der Boon (beleidsadviseur OER-examensupport) beantwoorde vragen van de AMR over de Kader-OER. Hierin staat onder meer dat Avanstudenten niet meer in het buitenland een tentamen kunnen maken. De AMR wil graag een uitzondering opnemen voor Double Degree-studenten.
Ook de mogelijkheid om bij een voldoende te herkansen, kwam ter sprake. Een deel van de raad wil dit opnemen in de Kader-OER. Maar er is ook weerstand omdat het veel extra werkdruk en administratie met zich meebrengt. In de Kader-OER wordt het overgelaten aan de directies. Wat de AMR betreft, blijft dat zo.

Intake
De studentengeleding van de AMR heeft adviesrecht op het nieuwe Intake beleid: daarin staat dat onder meer dat studenten en alumni ook de gesprekken kunnen voeren en dat het niet individuele gesprekken hoeven te zijn. De studentengeleding is van mening dat het huidige intakeproces bij Avans goed verloopt. Wel benadrukken ze dat de studieloopbaanbegeleiding beter moet aansluiten op het intakeproces. Daarnaast moet de kwaliteit van het intakegesprek gewaarborgd zijn. Wat dat betreft plaatsen ze vraagtekens bij inzetten van studenten en het mogelijk voeren van groepsgesprekken.

Verbouwing pand Associate degrees Academie Roosendaal
De AMR heeft instemmingsrecht op het verbouwingsplan. De studentgeleding noemt als punt van aandacht het aantal stopcontacten. Dat is op alle Avanslocaties te weinig en daar moet bij deze verbouwing nu echt eens rekening mee worden gehouden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?