Terug naar overzicht

Rechtszaak tegen Engelstalige opleidingen: ‘het geduld is op’

Actiegroep Beter Onderwijs Nederland (BON) gaat een proefproces tegen een universiteit aanspannen om de opmars van Engelstalig onderwijs te stuiten. “Er is alle reden voor een pas op de plaats.”

De rechtszaak werd in mei vorig jaar al aangekondigd, maar BON wilde afwachten wat het nieuwe kabinet zou doen. Nu is het geduld op. “Het duurt te lang”, zegt voorzitter Ad Verbrugge, docent aan de Vrije Universiteit.

Het kabinet had een moratorium op nieuwe Engelstalige opleidingen moeten afkondigen, meent filosoof Verbrugge. “In het regeerakkoord staan ferme uitspraken, maar we zijn nu een half jaar verder en er gebeurt niets. Daarom gaan we zelf aan de slag. We willen weten wat de rechter ervan vindt.”

In principe Nederlandstalig
In de wet staat dat opleidingen in principe Nederlandstalig moeten zijn, tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken. Dus begint de actiegroep een proefproces tegen een universiteit, al wil Verbrugge nog niet zeggen welke. Binnen een paar weken zal ergens een dagvaarding op de mat vallen.

“We zien welke problemen Engelstalig onderwijs oplevert”, zegt Verbrugge. “Studenten hebben er ook grote twijfels bij. Er wordt niet op een fundamentele manier nagedacht over de consequenties, terwijl er alle reden is voor een pas op de plaats. Allerlei deskundigen waarschuwen voor de gevolgen, van taalpsychologen tot mensen die naar het onderwijs in zijn geheel kijken.”

Als voorbeeld noemt hij Engelstalige masters psychologie. “Het merendeel van de studenten komt gewoon op de Nederlandse arbeidsmarkt terecht en gaat ook niet door in de wetenschap. De studenten zijn juist gebaat bij een goede beheersing van het vocabulaire als ze met cliënten praten en met collega’s binnen instellingen.”

Verlichtingsideaal
Het is een Verlichtingsideaal om onderwijs te geven in de moedertaal, stelt hij. “Je moet geen eigen specialistentaal voor een gesloten elite scheppen. Het is zorgwekkend als studenten zich in belangrijke kwesties niet meer leren uitdrukken in het Nederlands.”

Een rechtszaak tegen de Nederlandse staat sluit hij op termijn ook niet uit. Het is tenslotte een politieke keuze of je opleidingen de ruimte geeft voor zoveel Engelstalig onderwijs. Maar eerst komt dus het proefproces tegen een universiteit. “Als we dat winnen, volgt de rest.”

Uiteindelijk wil BON verdergaan dan een pas op de plaats. “Voor een deel zijn we ook gewoon voor terugdraaien. Het tempo waarin opleidingen verengelsen is volstrekt onwenselijk.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?