Terug naar overzicht

Van Engelshoven: slechte medezeggenschap kan hogeschool geld kosten

Foto: Angeline SwinkelsHet kan financiële gevolgen gaan hebben als een universiteit of hogeschool de medezeggenschapsraad niet genoeg ondersteunt. Dat zegt minister Van Engelshoven vandaag in een interview met het HOP.

Wat is de vergoeding voor studenten in medezeggenschapsraden en hoeveel bijscholing krijgen ze? Daarover moeten hogescholen en universiteiten onderling afspraken maken, zegt minister Van Engelshoven.

Maar die afspraken zijn niet vrijblijvend. Onderwijskeurmeester NVAO gaat toezien op de naleving “en in het ergste geval zijn er financiële consequenties”, zegt Van Engelshoven vandaag.

Minimumeisen
Zelf wil ze geen landelijke minimumeisen stellen. De roep om landelijke normen is een “te makkelijke reflex”, vindt ze. Van Engelshoven gaat de medezeggenschapsraden overigens wel steunen, maar op een andere manier. Bij het ministerie komt een soort loket waar de leden met hun vragen terechtkunnen.

Hogeschoolbladen
De minister breekt ook een lans voor onafhankelijke universiteits- en hogeschoolbladen, zoals Punt. “Die onafhankelijke media vind ik heel belangrijk”, zegt Van Engelshoven. “Die moeten een zwaarder accent krijgen.”

De leden van de medezeggenschapsraad moeten immers goed geïnformeerd zijn. “En daar hoort een kritische eigen pers bij. Zo werkt het overal, het lijkt me heel verstandig dat je daarvoor zorgt.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?