Terug naar overzicht

‘We gaan Xplora niet de nek omdraaien maar juist vernieuwen’

Er heerst onrust onder medewerkers van Xplora. Ze zijn bang voor ontslag en vrezen dat de dienstverlening aan studenten en docenten minder wordt. Avansbestuursleden Paul Rüpp en Jacomine Ravensbergen spreken van “een noodzakelijke vernieuwing van Xplora.”

De toenemende digitalisering van studiemateriaal, informatievoorziening die aan andere eisen moet voldoen, een andere informatiebehoefte van studenten en een ander onderwijsconcept waarbij student en docent gemakkelijker en vaker contact met elkaar hebben, leidt er toe dat Xplora moet veranderen. Dat gaat ten koste van arbeidsplaatsen. Een medewerker uit zijn zorgen via een anonieme brief aan Punt.

Baan op het spel
“Laat ik voorop stellen dat de visie en ambitie waarmee de afgelopen jaren bij het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) en Xplora is gewerkt, heel goed is”, zegt Jacomine Ravensbergen. “Maar de student van nu wil iets anders. Dat blijkt onder meer uit diverse enquêtes en uit de veranderende eisen vanuit onze nieuwe curricula. Het is belangrijk dat Avans continu meegaat in ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en studiefacilitering. Dat vinden de medewerkers van het LIC ook. Sterker nog, sommigen vragen zich zelfs af waarom we niet eerder met de omwenteling begonnen zijn. Maar deze verandering raakt medewerkers persoonlijk. Hun baan staat op het spel. Dat zorgt voor onrust.”

De doorontwikkeling betekent dat sommige functies verdwijnen en andere worden opgeschaald. Onder Xplora-medewerkers is er onrust omdat zij niet weten om hoeveel fte en welke functies het gaat. Beide bestuursleden kunnen nu niet zeggen om hoeveel arbeidsplaatsen en welke functies het concreet gaat. Het plan is nog niet helemaal klaar.

‘Avans doet er alles aan om mensen van werk naar werk te helpen’

“Wij willen dit proces zorgvuldig doorlopen. Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers op wie het betrekking heeft vorig jaar al geïnformeerd en betrokken bij het proces om door te ontwikkelen”, zegt Ravensbergen. Ook de vakbond en de dienstraad van het LIC zijn erbij betrokken. “Voor de zomer komt er een uitgewerkt inrichtingsplan zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en met de vakbonden gaan we aan de slag voor een goed sociaal plan. Avans doet er alles aan om mensen van werk naar werk te helpen. De vakbond, de Avans Medezeggenschapsraad en de dienstraad denken goed mee. Zo trekken we extra geld uit voor scholing voor deze groep medewerkers.”

‘We nemen als hogeschool nog steeds meer mensen aan dan dat er weg gaan’

“Als je kijkt naar het totale aantal medewerkers bij Avans gaat het nu maar om een heel kleine groep. Dat neemt niet weg dat het vervelend is voor het individu. Ook wil ik benadrukken dat het geen bezuiniging betreft. We nemen als hogeschool nog steeds meer mensen aan dan dat er weg gaan”, zegt Paul Rüpp. “Maar door de toenemende robotisering en een andere studentenvraag komen sommige functies te vervallen.”

Automatisering
Volgens Rüpp staat de ontwikkeling bij Xplora niet op zich. “Je ziet bij alle grote bedrijven en instellingen balie- en klantfuncties verdwijnen. Steeds meer wordt geautomatiseerd en klanten bezoeken minder frequent fysieke balies. Bijna alle banken sluiten daarom een deel van hun filialen. Desalniettemin vinden wij fysieke nabijheid óók nog steeds een kernwaarde van onze hogeschool. Onze mensen moeten ook zichtbaar zijn en blijven zodat we elkaar kunnen aanspreken. Avans blijft persoonlijk en betrokken.”

‘Willen we goede service en kwaliteit blijven verlenen, dan moeten we zaken aanpassen’

Ook Avans denkt na over hoe de toekomst van dienstverlening, klantvriendelijk informeren en kennismanagement er uit moet zien. Rüpp: “Willen we goede service en kwaliteit blijven verlenen, dan moeten we zaken aanpassen. Xplora loopt hierin voor op andere onderdelen van Avans. Bij de verbouwing en renovaties van Xplora op de Onderwijsboulevard en de Lovensdijkstraat hebben we hier al op ingespeeld. Je ziet daar dat we studenten en docenten dichter bij elkaar geplaatst hebben. Dat gaan we op de Hogeschoollaan straks ook doen. Het was de bedoeling dat studenten en docenten daar in contact met elkaar zouden komen, maar dat is nooit echt van de grond gekomen.”

Eiland
Het is dus niet zo dat het hele concept van Xplora, ooit het paradepaardje van Avans, de nek wordt omgedraaid, zoals de medewerkers vrezen. “We geven er een andere invulling aan”, zegt Rüpp. “In plaats van Xplora als een apart eiland in de hogeschool denken we nu na hoe we Xplora dichter bij de academies kunnen brengen”

Punt. Of had jij nog wat?

Kritisch

Artikel zegt: "Dat blijkt onder meer uit diverse enquêtes en uit de veranderende eisen vanuit onze nieuwe curricula." Op site Xplora staat is het deel van de enquêtes weggehaald. Welke enquêtes bedoeld Jacomine? En waar zijn de resultaten?

2018-03-13 11:57:42

Anoniem

Kunnen we straks de boeken niet meer zelf pakken??? Is dat niet wat kinderachtig? En dat aanvragen, kan ik dan nog wel op de dag zelf van het boek gebruik maken?

2018-03-12 15:51:22

Stien

Ik stel voor: boeken in het midden en aan de buitenbanen een rollerdiscobaan.

2018-03-12 14:34:48

Dj bomba

We maken 1 grote discotheek van explora!! Voor studenten en docenten!! Ja ja, voetjes van de vloer. Er mag gedansd worden.

2018-03-12 14:07:30

Verontruste Xploragebruiker

“Maar de student van nu wil iets anders. Dat blijkt onder meer uit diverse enquêtes en uit de veranderende eisen vanuit onze nieuwe curricula'. Op welke enquêtes en onderzoeken baseert het CvB zich?

2018-03-12 13:36:45

anoniem

De plek waar Xplora zich bevind in den bosch (centraal) ipv decentraal in Xplora Breda is allesbepalend. Xplora is op de hogeschoollaan decentraal gesitueerd, ver weg van de academies. Dit moet veranderen, anders geen toekomst met dit aparte bouwdeel

2018-03-12 12:05:53

Waarisdebrief?

Ik ben benieuwd naar de brief die gestuurd is naar de Punt! Wordt deze ook nog gepubliceerd?

2018-03-12 12:04:52

Anoniem

Jammer dat er niks gezegd wordt over welke fysieke veranderingen er gaan komen! Bijv. het feit dat alle boeken achter een gesloten opstelling komen te staan en dat studenten dus niet meer zelf, op ieder moment van de dag, boeken kunn en pakken....

2018-03-12 10:25:47

IronicGoose1

Wie wil er in de 21ste eeuw nog 's ochtendsvroeg naar een schoolgebouw met echte docenten?Waarom niet livestreamen naar je warme bed?Ook fijner voor de docenten,kunnen die lekker thuisblijven. Geen files.Avanspanden opheffen en tentamens uitbesteden?

2018-03-09 13:10:00

Eric van Oevelen

Goed argument om Xplora en academies dichter bij elkaar te brengen. Studenten zijn in de NSE over de jaren heen meer tevreden over Xplora. Dus waarom nu mogelijk zo radicaal anders dan op de Onderwijsboulevard en de Lovensdijkstraat?

2018-03-09 11:20:36

Meer lezen?