Terug naar overzicht

College van Bestuur akkoord met inrichtingsplan ‘Xplora’

Het College van Bestuur gaat akkoord met het inrichtingsplan van het team Kennismanagement, een onderdeel van het Leer en Innovatiecentrum (LIC). Hierdoor verdwijnt de komende jaren 16 van de 35 fte. Het plan ligt nu ter instemming voor bij de Avans Medezeggenschapsraad.

Avans neemt de komende twee jaar de tijd om de dienstverlening van het team Kennismanagement te veranderen. Bij dat team horen onder meer de baliemedewerkers van Xplora. Digitalisering van leermiddelen en nieuwe onderwijsvormen maken de veranderingen noodzakelijk, zo schetste LIC-directeur Mirjam Woutersen eerder in een interview met Punt.

Duidelijkheid
“Natuurlijk zijn de medewerkers geschrokken van het aantal fte dat gaat verdwijnen”, zegt bestuurslid Jacomine Ravensbergen, die als portefeuillehouder van het LIC aanwezig was bij de informatiebijeenkomst voor het team Kennismanagement. “Sommige collega’s zien andere mogelijkheden bij Avans, een aantal anderen ziet kans op promotie, maar er zijn ook medewerkers voor wie het ingewikkelder wordt. Daarom is het fijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is en we stappen kunnen gaan zetten.”

Op korte termijn worden de eerste informele gesprekken gevoerd met de betreffende mensen. “Hoe denken zij over de ontwikkelingen en zien ze hun eigen toekomst? Wat zijn hun ambities en hoe kan Avans hen helpen? Die gesprekken kunnen we formeel pas houden als de AMR heeft ingestemd, maar we willen los daarvan al wel het proces voorbereiden zo ver als we kunnen.”

Klankbordgroep
De LIC-dienstraad is akkoord gegaan met het inrichtingsplan, maar wel met enkele kanttekeningen bij de uitvoering. Zo moeten studenten en experts echt betrokken worden bij de verdere uitwerking. “Studenten krijgen een plaats in de LIC-adviesraad waarin nu al academiedirecteuren zitten. Daarnaast komt er een klankbordgroep met medewerkers, studenten en experts”, geeft Ravensbergen aan.

Huidige studenten hoeven niet bang te zijn dat na de zomervakantie alle boeken bij Avans verdwenen zijn. Ravensbergen geeft aan dat Avans de implementatie van het plan niet gaat forceren. “Op dit moment zijn nog niet alle boeken digitaal. Dat gaat voorlopig ook niet gebeuren. Wat dat betreft lopen we in de pas met de uitgeverijen.”

Kennismakelaar
“We kijken goed bij welke lopende ontwikkelingen het LIC kan aansluiten. Bijvoorbeeld de verbouwing van de Hogeschoollaan in Breda, maar ook de ontwikkeling van nieuwe curricula. Daarin krijgt de informatiespecialist bij veel opleidingen een andere rol, die van kennismakelaar. Iemand die studenten helpt met hun onderzoekende houding. Dat vergt bij elke academie ook weer deels andere specialistische kennis.”

Bij de Academie Associate Degree in Roosendaal gaat Avans een pilot doen met een zogenoemde gesloten opstelling. Daar komt geen Xplora met bibliotheek, maar zullen alleen de boeken die op dat moment nodig zijn, aanwezig zijn. “Door op die manier in het klein te beginnen, kun je waar nodig nog bijsturen en leren van de ervaringen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?