Terug naar overzicht

Masters AKV|St.Joost stoppen met deelname aan NSE en Kunsten Monitor

Het College van Bestuur (CvB) heeft besloten de deelname van de masters van de kunstacademie te stoppen met de Nationale Studenten Enquête (NSE). Volgens Rien  Brouwers, secretaris van het CvB, is er geen relatie met de kritische beoordelingen van de afgelopen jaren.

De gegevens die voortkomen uit de NSE, worden gebruikt om de Keuzegids Masters 2018 samen te stellen. De Keuzegids is bedoeld om bachelorstudenten houvast te geven bij het kiezen van hun vervolgopleiding. De Kunsten Monitor is een jaarlijks onderzoek onder afgestudeerde hbo’ers over de arbeidsmarktpositie en studietevredenheid, vergelijkbaar met HBO-monitor.

Slechte beoordeling
In maart kwamen de resultaten van de Keuzegids Masters 2018 naar buiten. Alle masters zijn gerangschikt op waardering van studenten maar ook het oordeel van deskundigen weegt mee. Met een – als eindbeoordeling, komt de Avansmaster Fine Arts and Design er niet goed. Ter vergelijking: Arnhem Artez heeft een eindbeoordeling van +++. In de beoordeling worden onder andere punten als toetsing, docenten en begeleiding meegenomen.

Uit de zes vergelijkbare soorten masters van diverse hogescholen, werd alleen de opleiding van de Design Academy in Eindhoven slechter beoordeeld dan die van Avans. Vorig jaar werden masters van AKV|St.Joost ook al kritisch beoordeeld door studenten.

De kunstacademie biedt vier verschillende masters aan. Van deze vier werd ook Animation meegenomen in de Keuzegids. Deze master scoort overwegend beter met een + als eindbeoordeling. De andere twee masters zijn niet beoordeeld.

Besluit
De slechte beoordelingen zijn niet van invloed op het besluit van het CvB om te stoppen met de NSE en Kunsten Monitor. Brouwers: “Het besluit is genomen omdat het aantal studenten bij de masteropleidingen te klein is om significante resultaten te krijgen. In plaats van deelname aan NSE gaat AKV|St.Joost rechtstreeks in gesprek met de studenten.”

Andere reden waardoor er tot dit besluit is gekomen, zijn de verplaatsing van de masters van Breda naar Den Boch en de vorming van één brede masteropleiding.

Nieuwe directeur
In februari startte Úna Henry als nieuwe directeur van het masterinstituut. De uit Ierland afkomstige Henry liet eerder weten uit te kijken naar ‘developing further a world class artistic research culture to generate new ways of thinking and creative practice. It’s a really exciting challenge to develop and integrate the Master Institute into a wider research enquiry committed to tackling today’s urgencies.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?