Terug naar overzicht

‘Studenten worden betrokken bij nieuwe koers Xplora’

Paul Rüpp, bestuursvoorzitter van Avans, heeft toegezegd dat de Avans Medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft op het herinrichtingsplan van Xplora. De raad maakt zich hard voor de betrokkenheid van studenten bij de nieuwe koers.

Avans wil de dienstverlening van Xplora aanpassen om in te spelen op de digitalisering van het onderwijs. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) uitte in een brief aan het CvB haar zorgen rondom het proces en de snelheid waarmee dit gepaard gaat. Bestuursleden Paul Rüpp en Jacomine Ravensbergen gaven gisteren tekst en uitleg aan de raad.

Het herinrichtingsplan van Xplora moet nog goedgekeurd worden door de dienstraad van het Leer- en Innovatiecentrum. Daarna gaat het naar het College van Bestuur en de AMR, legt Ravensbergen uit. “We vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig verloopt. We kunnen daarom nu nog niet op de inhoud van het herinrichtingsplan ingaan, omdat we het plan nog niet gezien hebben.” Ondanks dat het plan nog niet op tafel ligt, wordt er wel degelijk over de visie en het proces gesproken.

Visie
“De oorspronkelijk visie van Xplora was een plek te creëren waar studenten en docenten elkaar konden ontmoeten. Dat is in de oude situatie nooit van de grond gekomen. Door Xplora dichter bij de academies te plaatsen, lukt dat wel”, zegt Ravensbergen. Volgens Rüpp zie je dat bijvoorbeeld al op de Lovensdijkstraat in Breda en op de Onderwijsboulevard in Den Bosch waar na de renovaties de docenten beter zichtbaar zijn voor studenten.

‘Het klopt dat studenten en docenten elkaar niet vinden in Xplora. Die taak is deels door de kennismedewerkers overgenomen’

Studentlid Mati Stanekzai wijst op de rol die de medewerkers van Xplora momenteel hebben. “Het klopt dat studenten en docenten elkaar niet vinden in Xplora. Die taak is deels door de kennismedewerkers overgenomen. Dat is een belangrijke rol voor studenten. Wat gebeurt er straks met die werkzaamheden?” Het CvB geeft aan dat docenten deels die werkzaamheden overnemen, maar dat er daarnaast ook behoefte blijft aan medewerkers met specifieke kennis op het gebied van bijvoorbeeld strategisch zoeken.

Paradox
“Elk plan dat meer contact tussen docenten en studenten ondersteunt, juichen wij toe”, reageert docentlid Mustapha Aoulad Hadj. “De paradox hier is dat het gaat om de student van de toekomst, die nu nog niet bij Avans zit. Hoe vraag je die om een mening? Hoe is die stem meegenomen?” “Dat weet ik niet precies. Het Leer- en Innovatiecentrum heeft een visie gemaakt op basis van verschillende onderzoeken”, antwoordt Rüpp. “We moeten het herinrichtingsplan mede hierop beoordelen.”

Ravensbergen geeft in de vergadering aan dat in een eerder artikel op Punt wordt gesproken over enquêtes. “Daar is geen sprake van, we bedoelen onderzoeken. Het is heel spijtig dat dit in het artikel is gekomen. Daar hadden we beter moeten opletten.”

‘We praten altijd over de student, maar vergeten met de student te praten’

“De rol van de student is wat mij betreft echt zwaar onderbelicht”, vindt docentlid Frans Janssen, hij krijgt bijval van meerdere studentleden in de raad. “We praten altijd over de student, maar vergeten met de student te praten.” “Die studenten zitten hier”, zegt Rüpp. “De duidelijk oproep om studenten te betrekken bij de plannen heb ik gehoord en ga ik zeker meenemen in de beoordeling.”

Spookfiguur
“De student van de toekomst blijft toch een beetje een spookfiguurtje”, zegt docentlid Maud Müskens, “ik vraag mij af hoe de overgang gaat zijn van het aangeleerd gedrag van studenten nu naar het gewenst gedrag van de studenten van de toekomst.” Rüpp geeft aan dat de nieuwe koers van Xplora niet van de ene op de andere dag wordt geïmplementeerd. “Maar we willen de toekomst wel duidelijk schetsen.”

‘Je kunt als hogeschool niet wachten tot na 2020 met nieuwe ontwikkelingen’

“We gaan echt verkeerd om met dit proces”, zegt docentlid Joost Overeem, “we zijn nu bezig met de Ambitie 2020. Wat mij betreft hoort dit bij de periode daarna.” Ravensbergen is het daar niet mee eens. “Zowel in de Ambitie 2020 als in de onderwijsvisie is sprake van digitalisering en flexibilisering. Je kunt als hogeschool niet wachten tot na 2020 met nieuwe ontwikkelingen. De wereld staat niet stil.”

Punt. Of had jij nog wat?

anoniem

Zoals gebruikelijk in het HBO graag alle bronnen vermelden volgens de APA-richtlijnen.

2018-04-05 12:15:51

Pim

"we bedoelen onderzoeken. Het is heel spijtig dat dit in het artikel is gekomen" Over welke "onderzoeken" gaat dit?

2018-04-04 12:35:22

Rudy

Ok, het was dus geen enquete maar een onderzoek, prima. Maar wat is er dan onderzocht? En wat zijn de uitkomsten? En hoe heeft dat de huidige plannen gevormd? (@Punt redactie: breng deze keer a.u.b. geen wijzigingen in mijn tekst aan, bedankt)

2018-04-04 12:25:44

Meer lezen?