Terug naar overzicht

AMR: ‘Kun je verbouwing Hogeschoollaan wel met 2 jaar uitstellen?’

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) uit haar zorgen om het uitstellen van de verbouwing van het hoofdgebouw in Breda en het gebouw in Tilburg met minimaal twee jaar. Om het begrotingstekort niet op te laten lopen boven de begrote -5 miljoen heeft het College van Bestuur die keuze gemaakt, staat in de planningsbrief 2019. Maar gaat dat niet ten koste van de instroom?

Avans heeft sinds 2016 meer geld uitgegeven dan er binnen is gekomen. Het tekort van 2019 meegerekend, kom je op een bedrag van 30 miljoen euro. “Dat kunnen we doen omdat Avans financieel gezond is”, vertelt vice-voorzitter Diederik Zijderveld tijdens de bijeenkomst met de AMR over de planningsbrief. “Maar we kunnen dat niet eindeloos blijven doen. Daarom brengen we in 2019 het tekort terug en streven we vanaf 2020 naar een financieel neutrale exploitatie.”

Lees ook: Avans ook in 2019 voor lastige keuzes vanwege begrotingstekort: geen verbouwing Breda en Tilburg

Het uitstel van de verbouwingsplannen van de gebouwen aan de Hogeschoollaan en de Cobbenhagenlaan met minstens twee jaar is reden tot discussie. “Waarom stel je nu de plannen niet met een jaar uit en bekijk je volgend jaar om deze tijd de situatie opnieuw”, wil studentlid Mati Stanekzai weten.

2,5 miljoen euro
“We kiezen nu bewust voor de termijn van twee jaar omdat we de organisatie duidelijkheid willen bieden”, antwoord Zijderveld. Het uitstellen van de verbouwing levert voor 2019 een voordeel op van 1 miljoen euro. In 2020 loopt dat bedrag op tot 2,5 miljoen. Het CvB vermoedt dat bedrag nodig te hebben om dat jaar op de 0 uit te komen.

“Mijn zorg is dat gebouwen die niet up-to-date zijn, invloed gaan hebben op de instroom”, zegt docentlid Joost Overeem. “Het is mijn stellige overtuiging dat uitstel van de verbouwing met twee jaar geen risico vormt voor de onderwijskwaliteit die Avans biedt”, antwoord Zijderveld. “Anders hadden we die keuze niet gemaakt.”

Studentlid Meran Shafik geeft aan dat een deel van de studenten al standaard in het Quadrium werkt omdat dat gebouw een fijnere uitstraling heeft dan Xplora.

‘Xplora is echt gedateerd. Het is smerig aan het worden. Kijk naar de vloeren en de muren, dat kan echt niet meer’

“Xplora is echt gedateerd. Het is smerig aan het worden. Kijk naar de vloeren en de muren, dat kan echt niet meer”, vindt medewerkerslid Eric van Oevelen. “Vergelijk dat eens met de Lovensdijkstraat.” Volgens Zijderveld zien gebouwen die recent gerenoveerd zijn er altijd beter uit. “Die situatie blijf je houden.”

“Er zitten ook voordelen aan het uitstellen van de verbouwingen”, vindt studentlid Martin Memelink, “we zitten midden in de ontwikkeling naar nieuwe onderwijsvormen. Dat biedt de kans om de gebouwen daar beter bij te laten aansluiten.”

De AMR wil ook weten wat uitstelling van de verbouwing betekent voor de nieuwe plannen met het team Kennismanagement. Zijderveld geeft meerdere keren aan dat hij die discussie op dit moment niet met de raad wilt voeren. “Vandaag gaat het over de planningsbrief. De plannen voor het team Kennismanagement worden op een ander moment met jullie besproken.”

Lees ook: College van Bestuur akkoord met inrichtingsplan ‘Xplora’

‘Dit is niet een gebrekkig pakketje waarmee we het een jaartje kunnen uitzingen’

Innovatiebudget
In de planningsbrief staat nog een aantal andere maatregelen om het tekort op -5 miljoen te houden, zoals het beperken van het innovatiebudget. Studentlid Mati Stanekzai vraagt zich af of dat niet ten koste gaat van de ambities van Avans, vooral op het gebied van digitale onderwijs ondersteuning. “Nee”, zegt Zijderveld, “we blijven dezelfde hoge ambitie houden zoals beschreven in het ambitieplan 2020. Dit is niet een gebrekkig pakketje waarmee we het een jaartje kunnen uitzingen.”

Duurzaamheid
In 2019 krijgt het centrale duurzaamheidsprogramma minder geld en in 2020 stopt het helemaal. Ook daar heeft de raad vragen over, zoals: hoe scoort de hogeschool momenteel op duurzaamheid? “Volgens SustainaBul is Avans de meest duurzame hogeschool van Nederland. Maar dat is maar één ranking”, zegt Zijderveld. “Ons doel is dat duurzaamheid is verankerd in de reguliere organisatie. Als dat in 2020 nog niet helemaal afgerond is, blijft het centrale programma wat langer bestaan”, plaatst Zijderveld als kanttekening bij de planningsbrief.

Punt. Of had jij nog wat?

jeroen

Een ander fototje (voor het contrast met de foto boven dit artikel) : https://www.instagram.com/trash_shaming/

2018-05-18 12:35:04

Multimediasupport

Wat doet Avans ondertussen in Xplora HSL aan het voorkomen van gezondheidsrisico voor haar medewerkers en studenten (ARBO/RIE)? Denk aan de open vides en de niet zichtbare zaken zoals luchtkwaliteit en geluidshinder bijvoorbeeld!

2018-05-18 12:18:57

Arald

Waarom wordt er niet gekeken naar een tussenoplossing? Verbouwen is misschien wel te kostbaar maar het versleten/vervuilde meubilair en tapijt van Xplora vervangen zou to moeten kunnen. Dan ziet het er in elk geval weer netjes en prettig uit

2018-05-09 22:02:37

Meer lezen?