Terug naar overzicht

Hoger onderwijs vreest nieuwe bezuinigingsronde

Het hoger onderwijs vreest nieuwe bezuinigingen nu er wederom sprake is van een begrotingstekort bij het ministerie van Onderwijs. Moet de manier waarop de studentenaantallen worden voorspeld op de schop?

Het ministerie komt dit jaar 172 miljoen euro tekort: er zijn meer studenten en afgestudeerden dan verwacht. Volgend jaar wordt er een tekort van 200 miljoen verwacht. Het onderwijs kijkt er met argusogen naar, want een eerder begrotingstekort leidde tot een bezuinigingsronde, de zogeheten doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro.

Stelselmatig tekort
“Voor 2018 lijkt de hogere raming gedekt te worden, maar we maken ons zorgen over de jaren daarna”, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU. “Krijgen we dan wel voldoende middelen of zit er dan wéér een gat in de begroting?”

De raming moet betrouwbaarder, vinden ook de studenten. “Het kan niet zo zijn dat er jaar op jaar moet worden geschoven”, zegt voorzitter Rhea van der Dong van het Interstedelijk Student Overleg (ISO).

Ook Tweede Kamerlid Harry van der Molen van regeringspartij CDA vindt het “opvallend” dat er “jaar in jaar uit” een begrotingstekort is bij OCW. “Het ministerie moet goed gaan kijken of er een betere manier is om de studentaantallen te voorspellen. We kunnen niet ieder jaar tussentijdse maatregelen nemen omdat men de instroom weer verkeerd heeft ingeschat.”

Best goed

Maar er is niets mis met de manier waarop de raming wordt opgesteld, zegt een woordvoerder van OCW. “Het klinkt misschien vreemd, maar we zijn vrij goed in het voorspellen van de studentenaantallen. Dit jaar zaten we er maar 0,84 procent naast. Maar op een begroting van meerdere miljarden krijg je alsnog een verschil van meer dan honderd miljoen euro.”

Het ministerie wil wel gaan kijken of het “begrotingstechnisch” beter met die verschillen kan omgaan. “Nu reageren we ieder jaar op een tekort of een overschot. We willen uitzoeken of we die pieken en dalen beter kunnen uitbalanceren, bijvoorbeeld door een gemiddelde te nemen, maar daar kan ik nu nog niets over zeggen.”

Protesten
Uit de voorjaarsnota blijkt ook dat de bezuinigingsronde ter hoogte van 183 miljoen euro voor het hele onderwijs, ook wel doelmatigheidskorting genoemd, ondanks protesten voorlopig in de boeken blijft staan. Actiegroep WOinactie heeft de minister vorige week een ultimatum gesteld en dreigt met landelijke acties als de doelmatigheidskorting met Prinsjesdag niet van tafel is.

Initiatiefnemer Rens Bod gaat er vanuit dat de regeringspartijen het nieuwe tekort onderling oplossen. “Het kan niet zo zijn dat het opnieuw wordt afgewenteld op het hoger onderwijs”, zegt hij.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?