Terug naar overzicht

Huishoudboekjes hogescholen online te vergelijken

Illustratie: Elmarye AaijWie wil weten waar het onderwijs zijn geld aan uitgeeft, kan dat nu makkelijk online checken. Het ministerie van OCW lanceerde vandaag een website met daarop de huishoudboekjes van alle door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen.

Op de website Baten en lasten onderwijs kan iedereen de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen bekijken en onderling vergelijken. Dat moet het makkelijker maken voor bestuurders, medewerkers, studenten, leden van de medezeggenschap en andere betrokkenen om met elkaar in gesprek te gaan over de financiën van hun instelling.

Jaarverslagen
Nieuw is de informatie niet, die was altijd al publiek toegankelijk. Maar de cijfers waren tot nu toe moeilijk te doorzoeken en te vergelijken. Daarvoor moest men onvermijdelijk met jaarverslagen en grote excel-bestanden in de weer.

De nieuwe website is bijzonder gebruikersvriendelijk. Eén muisklik voldoet om te zien waar een bepaalde onderwijsinstelling haar geld aan uitgeeft en wat er binnenkomt. De cijfers zijn ook per onderwijssector of per stad doorzoekbaar. Ze omvatten de jaren 2012 tot en met 2016.

Eerste stap
Dit kan interessante kennis opleveren. Bijvoorbeeld dat de uitgaven voor ‘administratie en beheer’ van alle Nederlandse universiteiten bij elkaar tussen 2012 en 2016 zijn gedaald van ruim 178.4 miljoen naar 161 miljoen euro. Terwijl die kostenpost in het hbo juist is gestegen, van 159.6 miljoen naar 169,4 miljoen euro.

Duiding bij de cijfers ontbreekt vooralsnog. De website is volgens het ministerie een eerste stap. Het doel is om in de toekomst alle gegevens van de jaarrekening, dus bijvoorbeeld ook de reserves van besturen, online te zetten. Ook de duiding uit de Financiële staat van het onderwijs, dat de onderwijsinspectie jaarlijks uitbrengt, komt straks op de website te staan.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?