Terug naar overzicht

Avans mailbom: 5 belangrijke vragen beantwoord

Irritatie overheerste donderdagmiddag tijdens de mailbom die duizenden Avansstudenten en medewerkers trof. Hoe heeft dit eigenlijk kunnen gebeuren? Wat gaat Avans veranderen in haar beleid? Deze en nog drie andere belangrijke vragen toegelicht.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Via de Avansmail heeft iedereen binnen Avans – studenten en medewerkers- toegang tot zogenaamde distributielijsten. Deze zijn bedoeld als hulpmiddel om bepaalde groepen gemakkelijk in een keer te bereiken. Je kunt niet zien hoeveel mensen er in deze distributielijsten zitten, dat kunnen er tien zijn, maar ook vijftig.

Volgens een woordvoerder van Avans realiseerde de student die donderdag de mailbom veroorzaakte niet dat hij zóveel groepen aanvinkte voor het verzenden.

Is dit de eerste keer?
Nee, in het verleden vonden al vaker dit soort mailbombs plaats. Wel is het de eerste keer van deze omvang. Niet al te lang geleden, deed zich een soortgelijke situatie voor. Informaticastudent Kevin Hagenaars: “Een paar weken geleden gebeurde ook zoiets, maar had alleen betrekking tot Academie voor Informatica en Industrie (AI&I). Hierdoor hebben alle studenten van de academie de mail van een student over zijn enquête ontvangen. Echter reageerden veel studenten ook weer op die mail en de mails daarop en was er eenzelfde situatie als donderdag. Hier heb ik tweemaal melding van gemaakt bij DIF. Toen werd ook gezegd dat ICT er mee aan de slag ging, maar zij hebben vervolgens niets gedaan. En is het dus donderdag geëscaleerd”

Waarom verschaft Avans iedereen toegang als dit kan gebeuren?
Avans wil transparant zijn en geeft daarom iedereen toegang tot alle distributielijsten. Volgens de woordvoerder worden de lijsten in de praktijk ook alleen als hulpmiddel gebruikt. Dat zo’n mailbom al eerder heeft plaatsgevonden, was bij hem niet bekend.

Gaat Avans stappen ondernemen om dit in de toekomst voorkomen?
Momenteel zijn medewerkers van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst verschillende opties aan het onderzoeken. Daarover volgt later deze week meer informatie.

Wat moet jij doen als het nog een keer gebeurt?
Om te voorkomen dat je eindeloos mails moet deleten, heeft Informaticastudent Niels de volgende tip: “Je kunt de e-mails blokkeren door in Gmail te gaan naar settings > Filters and blocked addresses > create a new filter > includes the words studenten_grp.”
Demi, student Sociaal Pedagogische Hulpverlening deelt haar tip: “Ook te blokkeren door in de mail naar het pijltje rechtsboven te gaan. Rapporteer als spam en unsubscribe van de mailinglist!”

Punt. Of had jij nog wat?

Een bezorgde burger

Wanneer je een dergelijke filter erop gooit, ontvang je ook geen mails meer die wel relevantie hebben. M.a.w. waar die bulkemails daadwerkelijk voor bedoeld zijn.

2018-05-29 01:39:17

Meer lezen?