Terug naar overzicht

Afstudeerders Bedrijfskunde schrijven geen ultradikke rapporten meer

Illustratie: Elmarye AaijMaandenlang ploeteren op een lijvig afstudeerrapport dat onherroepelijk onder in de la verdwijnt? Dat is verleden tijd bij de Bredase opleiding Bedrijfskunde. Zowel docenten als studenten zijn te spreken over de nieuwe manier van afstuderen.

“Vanuit het werkveld kregen wij steeds meer de opmerking dat in de praktijk niemand scripties gebruikt”, vertelt docent Harry van der Werk. “Terwijl studenten veel energie steken in het schrijven van die rapporten.” Daar komt bij dat het voor docenten een hele klus is om alle afstudeerscripties goed te beoordelen. Ook in de accreditatie aan het begin van het studiejaar werd aangegeven dat de opleiding een moest kijken naar andere manieren van afstuderen. Tijd voor verandering dachten ze bij Bedrijfskunde.

A3-papier
De huidige groep afstudeerders heeft de verschillende stappen in hun onderzoek, van probleem tot en met oplossing, toegelicht op grote vellen A3-papier. Daarnaast maken ze een verantwoordingsdocument van zo’n tien pagina’s waarin ze reflecteren op hoe ze het proces aangepakt hebben.

Kelvin Bernard is een van de studenten Bedrijfskunde die afgelopen week op de nieuwe manier is afgestudeerd. “Natuurlijk is het fijn als je meer energie kunt steken in je onderzoek, maar omdat wij de eerste lichting zijn, was er ook wel wat onduidelijkheid. Docenten hadden ieder hun eigen werkwijze en het zou goed zijn als ook in de rest van de opleiding al gewerkt wordt met deze methode. Nu was het erg nieuw voor ons.”

Aan de slag
“We merken dat studenten meer energie steken in het onderzoek zelf”, zegt Van der Werk. “Er is ruimte in het proces om met medewerkers aan de slag te gaan.” Volgens de docent leeft het afstudeerproject door de nieuwe manier meer bij zowel het bedrijf als de studenten. “De A3’s worden opgehangen en dienen als communicatiemiddel waar weer nieuwe input uit ontstaat. Sterker nog, verschillende afstudeerders blijven de komende maanden bij hun afstudeerbedrijf om hun bevindingen in de praktijk te brengen”, vertelt Van der Werk. Iets dat Kelvin kan beamen. Hij gaat bij John Beerens aan de slag met de bevindingen van zijn eigen onderzoek.

Kelvin heeft niet het idee dat afstuderen met de A3-methode leidt tot een lager niveau. “Het afstudeeronderzoek wordt getoetst op dezelfde competenties als voorheen en er is nog steeds een externe partij bij die meekijkt.”

‘Ik kan iedereen aanraden alternatieven voor het afstuderen te onderzoeken’

Is deze manier van afstuderen ook de toekomst voor andere Avansopleidingen? “Wat wij doen past erg bij Bedrijfskunde, ik weet niet of het voor andere opleidingen ook werkt. Maar ik kan iedereen aanraden alternatieven voor het afstuderen te onderzoeken”, zegt Van der Werk.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?