Terug naar overzicht

Avans gaat meer Verpleegkundestudenten opleiden

Foto: Yvon ZautsenDe vraag naar afgestudeerden Verpleegkunde neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarom gaat Avans de opleidingscapaciteit vergroten. In september is er plaats voor 15 procent meer studenten en vanaf het studiejaar 2019-2020 wordt de numerus fixus van 380 studenten helemaal losgelaten. Vanaf dat studiejaar geldt geen vastgesteld maximum meer voor het aantal studenten dat zich voor die opleiding kan inschrijven.

De afgelopen jaren hanteerde Avans een numerus fixus van driehonderd studenten voor de opleiding Verpleegkunde. Voornaamste reden hiervoor was het gebrek aan voldoende stageplaatsen. Ook andere opleidingen HBO-Verpleegkunde kampen met dit probleem zo bleek uit een artikel in De Volkskrant.

“Aan dit besluit zijn veel gesprekken met de zorginstellingen voorafgegaan. Want meer studenten, betekent bijvoorbeeld ook dat er meer stageplaatsen nodig zijn. Het is geweldig om te merken hoe er vanuit de zorginstellingen wordt meegedacht en meegewerkt”, zegt academiedirecteur Hedzer Schotsman.

Afspraken
De academie en de zorginstellingen hebben concrete afspraken gemaakt over een jaarlijkse groei van het aantal stageplaatsen en werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van stageplekken. “Hierdoor is Avans in staat de opleidingscapaciteit te vergroten en kunnen we samen met het werkveld meer verpleegkundigen opleiden. En dat is hard nodig door de stijgende vraag”, zegt Schotsman.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?