Terug naar overzicht

CDA: ‘Ontzorg de mantelzorgstudent’

Universiteiten en hogescholen moeten meer oog hebben voor studenten met zware zorgtaken, vindt het CDA. Tweede Kamerlid Harry van der Molen presenteert vandaag een plan om hun situatie te verbeteren.

Studenten die naast hun studie zorgen voor een naaste met een chronische ziekte of beperking hebben het vaak moeilijk, bleek uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Windesheim. Ze hebben vaker last van depressiviteit, faalangst en eenzaamheid en lopen eerder studievertraging op. Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau vroeg begin deze maand aandacht voor de mantelzorgstudent.

Topsport
Volgens Van der Molen moet er meer begrip komen voor de “dubbele zorgen” van deze groep studenten en zouden universiteiten en hogescholen maatwerk moeten bieden, net als nu voor topsporters. “De combinatie van mantelzorg en studeren is in mijn ogen ook topsport.”

Keurmerk
Hij doet een aantal voorstellen om mantelzorgers te ‘ontzorgen’. Zo zouden instellingen die veel doen aan studentenwelzijn de mogelijkheid moeten krijgen om een nieuw keurmerk ‘zorg en ondersteuning’ aan te vragen, zoals dat nu al bestaat voor bijvoorbeeld ‘duurzaam onderwijs’ en ‘ondernemen’.

Verder zou studenten al bij het studiekeuzegesprek gevraagd moeten worden naar hun eventuele zorgtaken en zouden studieloopbaanbegeleiders en leden van examencommissies een cursus moeten kunnen volgen waarin duidelijk wordt wat mantelzorg allemaal met zich meebrengt.

Flexstuderen
Ten slotte wil Van der Molen dat mantelzorgers meer mogelijkheden krijgen om hun eigen studietempo te bepalen. Het experiment met flexstuderen, waarbij studenten hun collegegeld niet per collegejaar maar per studiepunt betalen, moet daarom worden uitgebreid zodat er meer instellingen en mantelzorgers aan mee kunnen doen.

Of zijn voorstellen weerklank vinden zal vanavond blijken. Dan debatteert de Tweede Kamer over de zogeheten sectorakkoorden, de afspraken die universiteiten en hogescholen met het ministerie hebben gemaakt over de besteding van de miljoenen die vrijkomen door de invoering van het leenstelsel.

Punt. Of had jij nog wat?

W*M

zelf heb ik een familie lid met problemen en daarnaast studeer ik Het is rond uit belagelijk dat zorg instanties niets doen en met elk wise wasje waar zij niets mee weten bij jou komen waardeloos als t maar van hun bordje af is.

2018-06-20 16:55:44

Meer lezen?