Terug naar overzicht

Hogere eisen, maar pabo trekt geen slimmere scholieren

Foto: Mediawijzer.net/FlickrEr gaan minder studenten naar de pabo’s nu de instroomeisen zijn verzwaard. De hoop was dat deze opleidingen aantrekkelijker zouden worden voor bollebozen, maar dat lijkt niet het geval.

De eindexamencijfers van scholieren die voor de pabo kiezen, zijn ongeveer hetzelfde als in de jaren voor 2015, toen de nieuwe instroomeisen werden ingevoerd. Dat schrijven onderzoekers van Maastricht en Tilburg.

Deze instroomeisen waren niet alleen bedoeld om ongeschikte studenten vooraf eruit te filteren en de hoge uitval te bestrijden. De politiek hoopte ook dat de status van de pabo omhoog zou gaan en dat er betere leerlingen op af zouden komen.

Flop
“Het is een flop, zou je kunnen zeggen”, merkt hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers hierover op in dagblad Trouw. Hij is een van de auteurs van de analyse Onderwijs aan het werk.

Naar de lerarenopleidingen (inclusief de tweedegraads lerarenopleidingen) gaan havisten met gemiddelde eindexamencijfers en vwo’ers die wat lager scoorden. Maar wie via het vmbo en mbo naar de hbo-lerarenopleidingen gaat, behoorde meestal tot de betere leerlingen in de eindexamenklas.

Een eerdere berekening van het HOP liet zien dat het basisonderwijs de komende jaren honderden onderwijzers misloopt nu de strengere eisen zijn ingevoerd. De uitval in het eerste jaar is gedaald, maar dat weegt niet op tegen de lagere instroom.

Witter
Het basisonderwijs kampt met een tekort aan leraren en naar verwachting wordt dit tekort de komende jaren veel groter. Vorige week schreef de Onderwijsraad hierover een brandbrief aan het kabinet.

De instroomeisen hebben ook tot gevolg gehad dat de pabo steeds witter wordt: vooral studenten met een niet-westerse migrantenachtergrond kiezen minder vaak voor de pabo dan voorheen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?