Terug naar overzicht

Nieuwe coalitie Breda maakt zich hard voor studentenburgemeester en HBO Intro Festival in de binnenstad

De nieuwe Bredase coalitie van VVD, D66 en PvdA wil dat er een studentenburgemeester komt die het studentenleven in de stad gaat aanjagen. In het akkoord staat ook dat het HBO Intro Festival terug naar de binnenstad moet komen.

In het coalitieakkoord wordt gesproken over een studentenburgemeester. Volgens Rick Zagers, student Bestuurskunde in Den Bosch en VVD- raadslid in Breda, is het erg belangrijk dat die er komt. “Dat moet een contactpersoon zijn tussen de gemeenten en Bredase studenten, die de belangen van de studenten onder de aandacht brengt.” De nieuwe coalitie wil de Studentenraad Breda ondersteunen met de verkiezing van zo’n burgemeester.

‘Het HBO Intro Festival in Breepark is in mijn ogen een stap achteruit’

“Het HBO Intro Festival in Breepark is in mijn ogen een stap achteruit”, zegt Rick. “Het is in het belang van de stad dat studenten van Breda gaan houden. Dat lukt je niet met een festival op een veldje in Breepark.”

De beslissing om het HBO Intro Festival te verplaatsen naar Breepark is vorig jaar genomen door de organiserende hogescholen Avans en NHTV. “De gemeente heeft regelmatig gesprekken met de hogescholen. Daar wordt ook dit onderwerp besproken”, zegt Rick. Naar zijn idee moeten de Bredase horeca en studentenverenigingen betrokken worden bij de organisatie van een studentenfestival in het centrum. “Ik ga me daar als raadslid en lid van de Avans Medezeggenschapsraad de komende periode zeker voor inzetten.”

Stadsbrede introductieweek
Volgens Rick moet Breda uiteindelijk toe naar een stadsbrede introductieweek voor alle studenten. “Dat is, naar mijn overtuiging, de toekomst. Het verplaatsen van het HBO Intro Festival naar de binnenstad is een goede eerste stap.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?