Terug naar overzicht

RIVM wil meer weten over psychische druk studenten

Illustratie: Elmarye Aaij

Er moet meer inzicht komen in de druk die studenten ervaren. Het zou kunnen dat hun gezondheid gevaar loopt door bijvoorbeeld social media en de 24-uurseconomie, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM publiceerde vandaag zijn Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018. Het instituut constateerde eind vorig jaar al dat jongeren steeds meer druk lijken te voelen, bijvoorbeeld door de versobering van de studiefinanciering en het verzwaarde bindend studieadvies.

Enquête
Voor het rapport ondervroeg het RIVM niet alleen burgers, maar ook professionals en studenten uit de gezondheidssector: wat zijn volgens hen de meest urgente ontwikkelingen en wat moet er gebeuren om Nederland gezond te houden?

Het rapport presenteert nauwelijks harde cijfers, want mentale druk is lastig te meten. “We hebben gekeken naar een aantal factoren waarvan we weten dat ze de druk verhogen”, zegt Harald Wychgel, voorlichter van het RIVM. “Als die factoren toenemen, kun je ervan uitgaan dat ook de druk toeneemt.”

Zo gebruiken veel studenten ADHD-medicatie zonder recept om zich beter te kunnen concentreren. Ook kan het gebruik van social media druk en stress veroorzaken, wat weer kan leiden tot psychische problemen zoals depressies en slaapstoornissen.

Depressies
Volgens studentenpsychologen kampen hoe langer hoe meer jongvolwassenen met complexe psychische problemen. Het RIVM meldt ook dat bijna de helft van de jongeren tussen de 18 en de 25 jaar aangeeft moe of heel moe te zijn. Ongeveer een op de vijf voelt zich bezorgd of gestrest, terwijl ruim 80 procent zich gelukkig en vrolijk voelt.

Van de drie groepen die het RIVM heeft bevraagd, maken vooral de studenten, 154 wo- en hbo-studenten in de gezondheidssector, zich zorgen over de mentale druk. Andere groepen vrezen meer voor de dreigende antibioticaresistentie, hart- en vaatziekten, kanker en dementie.

Er lijkt nog veel onduidelijk te zijn en harde data ontbreken. Jongeren zouden daarom moeten worden ‘gemonitord’ om meer inzicht te krijgen in de druk die zij ervaren. Ook moet er meer kennis komen over ‘stressoren en mechanismen die mentale druk veroorzaken’, staat in het rapport.

Interventies
Een groter ‘interventieaanbod’ voor jongvolwassenen over de omgang met stress moet ervoor zorgen dat het studentenwelzijn op peil blijft en campagnes en voorlichting moeten stigmatisering tegengaan.

De toekomstverkenning van het RIVM verschijnt elke vier jaar en brengt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid in kaart. Beleidsmakers kunnen er hun voordeel mee doen door tijdig in te spelen op de trends die het RIVM signaleert.

Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg laat het rapport wederom zien dat het welzijn van de jonge generatie meer aandacht verdient. Ook universiteiten en hogescholen hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, aldus de studentenorganisatie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?