Terug naar overzicht

Studenten Social Work barstten in tranen uit tijdens studiereis

Tweeëndertig eerste- en tweedejaarsstudenten van Social Work Breda zijn een aantal weken geleden op studiereis naar Vietnam geweest. Daar kregen ze te maken met cultuurshocks, armoede en hoorden ze aangrijpende verhalen.

“Het is een reis gericht op het ervaren van een andere cultuur, de verschillen zien tussen Nederland en Vietnam”, vertelt tweedejaarsstudent Social Work Lisa Meeuwissen. “We zagen hoe mensen die Social Work hebben gestudeerd daar werken, hoe er wordt omgegaan met mensen met een beperking. Het is een reis waar je enorm van leert”.

Confrontatie
Volgens Le-Xuan Tran, een van de docenten die mee was, bracht de reis studenten in een volledig andere maatschappelijke, politieke en sociale context. “De studenten werden als het ware ondergedompeld in voor hen totaal nieuwe situaties, waarbij bijna alles vreemd is. Ze worden uitgedaagd te ontdekken welke competenties en kwaliteiten ze kunnen inzetten en nog moeten en kunnen ontwikkelen.”

‘Je beseft hoe goed wij het hebben in Nederland’

“Ze werden geconfronteerd met hun vanzelfsprekendheden, hun normen en waarden. Studenten realiseerden zich dat ze in een zeer georganiseerde wereld leven, waar het welvaarts- en welzijnsniveau erg hoog is. In Vietnam is dat allemaal niet vanzelfsprekend.” Ook Lisa ervaarde dat gevoel. “Je leert erg veel van de cultuur. Je beseft hoe goed wij het hebben in Nederland. Hoe weinig echte armoede er is en hoe netjes de zorg en het onderwijs zijn geregeld.”

Rolstoel
De studenten hebben veel excursies gemaakt. Ze zijn onder meer langsgegaan bij de universiteit van Ho Chi Minh City, waar ze met studenten Social Work uit Vietnam hebben gepraat. Daarnaast hebben ze informatie gekregen over de opleiding. Ook zijn ze langsgegaan bij Village Chance. Dat is een welzijnsinstelling voor kinderen, ouderen en mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. “We hebben daar activiteiten met een schoolklas gedaan. Dat vonden ze erg leuk ondanks de taalbarrière,” vertelt Lisa.

In de stad Vung Tau hebben ze volwassenen met een beperking geïnterviewd. “Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Vooral de vrouw met twee verlamde benen zal me voor altijd bij blijven. Ze heeft geen geld voor goede zorg. In Nederland is het normaal dat je met zo’n aandoening een rolstoel krijgt, daar niet. Ze beweegt zichzelf voort op haar armen. Dat greep me zo aan. Ze zit in zo’n treurige positie en ze heeft geen mogelijkheid om het te verbeteren. We hebben geld ingezameld voor een rolstoel voor de jonge vrouw. Dat is gelukt. Dat was wel het allermooiste van de reis.”

Ook Tran merkte dat de interviews de studenten raakten. “Sommigen zijn in tranen uitgebarsten. Ze realiseerden zich dat ze met een kleine bijdrage, in dit geval de rolstoel, het verschil kunnen maken. De mensen die geïnterviewd werden, vertelden dat ze zich voor het eerst van hun leven gezien en gehoord voelden. Tot dat moment had niemand hen gevraagd hoe het voor hen was om te leven met een beperking.”

‘Het is een ervaring om nooit meer te vergeten’

Ervaring
Lisa: “Vietnam is een bijzonder land. De onderlinge band van mensen is zeer speciaal. Ze zorgen voor elkaar. Het hoort zo dat zieke of oude mensen worden verzorgd door mensen in de omgeving. Ik vind dat erg mooi om te zien. Het brengt mensen dicht bij elkaar. In Nederland zie ik dat niet terug. Terwijl de regelingen binnen ons land wel enorm goed zijn. Dat is bij ons allemaal zo vanzelfsprekend. Deze reis heeft me dat duidelijk gemaakt. Het is een ervaring om nooit meer te vergeten.”

Niet alleen Lisa denkt zo over de trip. “Volgens de studenten is het een vormende ervaring. Zij vinden dat iedereen naar Vietnam moet gaan om dat gevoel te ervaren”, zegt de docent.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?