Terug naar overzicht

Studenten vinden overgangsregeling nieuwe curriculum Accountancy en Finance & Control te zwaar

illustratie: Julika RunowOuderejaarsstudenten Accountancy en Finance & Control in Breda vrezen meer dan een jaar studievertraging op te lopen vanwege de vernieuwing van het curriculum. De Studentenraad Breda wil dat de Academie voor Algemeen en Financieel Management de overgangsregeling aanpast. Volgens adjunct-directeur René Theunis wordt er zorgvuldig gekeken of studenten niet onnodig vertraging oplopen.

“Het curriculum van Accountancy en Finance & Control veranderd. Het kan daardoor gebeuren dat behaalde studiepunten uit het oude curriculum komen te vervallen en dat studenten één, twee of drie jaar studievertraging oplopen”, schetst tweedejaarsstudent Accountancy en bestuurslid van de Studentenraad Breda Bun Rong Ith. Hij vindt dat de huidige regeling onduidelijk is als het gaat om bijzondere omstandigheden, zoals mantelzorg, en vraagt de directie van de Academie voor Algemeen en Financieel Management de overgangsregeling aan te passen.

Stevige regeling
Adjunct-directeur René Theunis geeft aan dat de overgangsregeling, die overigens ook geldt voor de opleidingen van de Academie voor Financieel Management in Den Bosch, is goedgekeurd door de academieraad. “We zijn ons er van bewust dat het een stevige regeling is. Daarom hebben we hem ook aan het begin van het studiejaar mondeling aan studenten toegelicht.”

“In het bestaande curriculum zijn de rendementen niet bijzondere hoog”, zegt Theunis. De opleiding Accountancy telt veel studenten die langer dan vier jaar over de opleiding doen. Waar studenten in het oude curriculum punten konden halen voor veel afzonderlijke vakken, is in het nieuw curriculum sprake van vakgebieden. Dat kan ervoor zorgen dat als je uit het oude curriculum een klein onderdeel opnieuw moet doen, je in het nieuwe curriculum een heel vakgebied moet overdoen.

Volgens Theunis kent het huidige curriculum weinig studiedrempels met als gevolg dat veel studenten doorgaan naar een volgend studiejaar zonder een stap terug te hoeven zetten. “Dit ‘opstapelen’ van niet behaalde toetsen levert grote vertragingen op. Ik denk nog groter dan nu met deze overgangsregeling.”

‘Wij doen er alles aan om studievertraging te voorkomen’

Vier kansen
Tweerdejaarsstudenten hebben dit jaar twee kansen gekregen om hun vakken te halen. “Volgend studiejaar krijgen ze nog eens twee kansen. Dat zijn dus in totaal vier kansen die we deze studenten geven”, zegt Theunis. Daarnaast biedt de academie extra training aan rondom de betreffende tentamens. “Wij doen er alles aan om studievertraging te voorkomen.”

Curriculumvernieuwing bij de betreffende opleidingen is volgens de adjunct-directeur noodzakelijk. “Er verandert momenteel veel in het vakgebied. Zo speelt ICT een steeds belangrijkere rol. Wij moeten ons daar als opleiding op aanpassen want we willen studenten een opleiding geven die aansluit bij de beroepspraktijk. Zonder curriculumvernieuwingen zou het onderwijs stil blijven staan.”

Versoepeling
De Studentenraad Breda wil dat de regeling wordt versoepeld zodat studenten meer ruimte krijgen hun vakken te halen en zodoende niet onnodig extra studievertraging oplopen. Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen voor studenten met bijzondere omstandigheden zoals studenten met een eigen onderneming en hoe studenten een vrijstelling kunnen krijgen voor onderdelen die al in het oude curriculum zijn getoetst.

“We kunnen niet elke uitzondering opnemen in de regeling. Dan moeten we wel honderd verschillende scenario’s schetsen”, zegt Theunis. “Daar hebben wij de examencommissie voor. Die toetsen of er spraken is van een uitzonderingsgeval.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?