Terug naar overzicht

‘Associate degrees Academie Roosendaal start met 150 studenten’

In september start de Associate degrees Academie Roosendaal (ADA), een samenwerkingsverband tussen Avans en de HZ. Op dit moment kunnen studenten zich inschrijven voor drie van de zeven geplande opleidingen. Directeur Roland van der Poel heeft er alle vertrouwen in dat de resterende vier er nog in juli bijkomen. “We hebben alle studenten al uitgenodigd voor een centrale intake dag.”

Terwijl de verbouwing van het voormalige belastingkantoor in Roosendaal de laatste fase ingaat telt het aantal aanmeldingen op dit moment 74 studenten . Toch maakt directeur Roland van der Poel, afkomstig van de Rotterdam Academy, zich niet druk. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we in september met ongeveer 150 studenten starten.”

Wachten op de papieren
Alleen de aanmeldingen voor de Ad-opleidingen Accountancy, Bedrijfskunde en Informatica staan op dit moment open. “Vier andere opleidingen zijn goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs”, zegt Van der Poel. “We wachten alleen nog op de officiële papieren. Pas dan kan de inschrijving open. We houden alle geïnteresseerden voor die opleidingen continu op de hoogte en hebben al een centrale intake dag gepland op 10 juli .” Het gaat om de opleidingen Management, Engineering, Logistiek en Health & Social Work.

De directeur vindt het goed dat de kwaliteit en doelmatigheid van een opleiding getoetst worden, voordat studenten zich kunnen inschrijven. “Die kwaliteitsborging is belangrijk. Wat wel frustrerend is, is de tijd tussen het oordeel en de officiële afronding ervan. Dat duurt soms vijf weken.”

Vastgelegd onder voorbehoud
Hoewel het niet 100 procent zeker is hoeveel studenten er starten op 1 september heeft de Ad-academie alle docenten al wel vastgelegd. “Onder voorbehoud natuurlijk. Wij hebben met allemaal de afspraak gemaakt dat als de opleiding niet start of met minder studenten, ze terug kunnen vallen op de huidige werkgever: Avans, HZ of een van de ROC’s in de regio.” Van der Poel is wat dat betreft zeer te spreken over de meegaande opstelling van alle betrokken onderwijsinstellingen. “Iedereen zit toch een beetje op elkaar te wachten. Als een docent bij ons van start gaat, ontstaat er elders een gat. Al gaat het niet om hele banen, het zijn vooral dagdelen.”

Logistiek is de grootste bedrijvensector in Roosendaal en omgeving, toch valt juist voor die opleiding het aantal geïnteresseerden enigszins tegen, zegt Van der Poel. “Het aantal aanmeldingen blijft achter. Dat is jammer want in de logistiek zitten in de regio de meeste banen.” Toch verwacht hij dat de animo voor de opleiding zal aantrekken. “Rotterdam is ook een regio met veel logistiek. Daar zijn ze met één klas begonnen en inmiddels starten er acht klassen in het eerste jaar.”

Roosendaal en verder
Volgens Van der Poel is het midden- en klein bedrijf in Roosendaal klaar voor de komst van de Associate degree-opleidingen. Niet onbelangrijk aangezien studenten vooral bezig zijn met opdrachten uit de praktijk. “Ik merk aan alles dat het bedrijfsleven graag wil samenwerken. Maar alleen Roosendaal is niet genoeg, we moeten ook de bedrijven in Zeeland er bij betrekken. Wat dat betreft hebben we veel aan de contacten van de HZ.”

Hoewel bij veel Nederlanders nog steeds onbekend heeft Van der Poel veel vertrouwen in de Ad’s als opleidingsvorm. “In de Verenigde Staten kiezen de meeste studenten voor een tweejarige opleiding aan een Community College. Ik ben ervan overtuigd dat dit in Nederland ook gaat gebeuren, het past gewoon in deze tijd. Maar zoals alles in de onderwijswereld heeft dat zeker tien jaar nodig.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?