Terug naar overzicht

‘Bestuurders medeverantwoordelijk voor lage opkomst hbo-verkiezingen’

illustratie: Julika Runow

Waarom gaan er zo weinig hbo-studenten naar de stembus bij verkiezingen voor de medezeggenschapsraad? Minister Van Engelshoven houdt onderwijsbestuurders medeverantwoordelijk.

Ook al hebben studenten de laatste jaren meer inspraak gekregen, weinig hbo-studenten nemen de moeite hun stem uit te brengen in verkiezingen voor de medezeggenschapsraden. Sterker nog, ze lijken juist minder vaak te gaan stemmen.

Medezeggenschappers kampen met tijdgebrek, reageerde SOM, de vereniging van medezeggenschapsraden in het hbo. Raadsleden willen campagne voeren en hun taken als raadslid goed vervullen, maar in het hbo moeten ze soms vergaderingen laten schieten omdat ze niet worden vrijgeroosterd en naar verplichte lessen moeten.

Tijdgebrek geen reden
Dit bericht leidde tot Kamervragen van de Socialistische Partij. Krijgen studenten wel genoeg tijd voor hun werk, is de vergoeding voor medezeggenschappers niet te laag en wat kan de minister eraan doen?

“De medezeggenschap op een instelling moet voldoende tijd hebben om haar rol goed op te kunnen pakken”, vindt ook minister Van Engelshoven. “Tijdgebrek zou dus geen reden moeten zijn voor een lage opkomst.”

Maar zij wil zich er niet in mengen, want dit voorjaar zijn er landelijke afspraken gemaakt over de minimale vergoeding voor medezeggenschappers. “De minimumnormen zijn door partijen kennelijk als werkbaar aangemerkt”, merkt de minister op.

Goede facilitering vanuit het bestuur
Het gaat om minimumnormen, benadrukt ze. “De feitelijke tijdsbesteding kan per hogeschool verschillen, het staat instellingen in dit verband vrij om meer tijd ter beschikking te stellen.”

Ze heeft overigens wel een idee hoe hogescholen de opkomst kunnen verhogen. “Ik denk daarbij aan een actieve en zichtbare raad, goede facilitering en inzet vanuit het bestuur. Het verhogen van de opkomst bij toekomstige verkiezingen vergt dus zowel de inzet van studenten en docenten in de medezeggenschap, als van het instellingsbestuur.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?