Terug naar overzicht

Studenten gaan kansenongelijkheid te lijf

illustratie: Julika RunowTwintig projecten ‘van en voor’ studenten hebben tussen de vijftig- en driehonderdduizend euro ontvangen om het studiesucces van ‘kwetsbare groepen’ te bevorderen. Ze hebben gemeen dat studenten leren van elkaars ervaringen.

Zo ontvangt Saxion Hogeschool driehonderdduizend euro voor een project waarin studenten niet-westerse mbo’ers bijspijkeren in taal- en studievaardigheden. Studenten van Windesheim gaan elkaars levensverhaal optekenen in de hoop dat ze zich beter in elkaar kunnen verplaatsen en bij de Universiteit Maastricht gaan ze studenten in ontwikkelingslanden informeren over beschikbare studiebeurzen en helpen bij de aanvraag.

Migratieachtergrond
De campagne Students-4-Students werd vorig jaar gelanceerd door toenmalig minister van Onderwijs Jet Bussemaker en moet de instroom, het studiesucces en de kansengelijkheid bevorderen. Vooral studenten met een migratieachtergrond en zogenoemde eerstegeneratiestudenten – de eersten uit hun familie die gaan studeren – haken te vaak voortijdig af. Rolmodellen met een vergelijkbare achtergrond zouden hun een steuntje in de rug kunnen geven, is het idee.

Hogescholen, universiteiten en studenten konden projectvoorstellen indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage: per instelling was er maximaal 300 duizend euro beschikbaar en per studentenproject maximaal vijftigduizend euro. In beide categorieën werden er zeventien aanvragen ingediend, dus 34 in totaal.

4 miljoen euro
“Vooral bij studenten is het project enorm aangeslagen,” zegt Josefien van Marlen van expertisecentrum Echo dat de campagne coördineert. De interesse was volgens haar zelfs zo groot dat een deel van het geld voor instellingsprojecten is overgeheveld naar het studentenpotje. Echo overlegt momenteel met OCW over hoe de resterende middelen – er was in totaal vier miljoen euro beschikbaar – het meest effectief kunnen worden ingezet.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?