Terug naar overzicht

‘Versimpel de onderwijsfinanciering, verbeter de verantwoording’

Illustratie: Elmarye AaijUniversiteiten en hogescholen moeten de vrijheid behouden om hun geld naar eigen inzicht te besteden, stelt de Onderwijsraad in een vandaag verschenen advies, zolang ze maar duidelijk maken waar ze het geld aan uitgeven.

Er hoeft maar iets verkeerd te gaan in het onderwijs of de vraag komt bovendrijven waarom de overheid niet strenger toeziet op de besteding van onderwijsgeld. Waar gaan al die miljoenen belastinggeld eigenlijk naar toe?

Daarom heeft de Onderwijsraad naar de financiering van het onderwijs gekeken, van basisschool tot universiteit. De aanbevelingen komen, bondig samengevat, hierop neer: de politiek moet met haar vingers van het geld afblijven. Heldere eisen stellen is prima en onderwijsinstellingen moeten beter uitleggen waar het geld blijft. Maar daarmee basta.

Simpel
Maak de bekostiging van het onderwijs simpeler en wees terughoudend met subsidies, prestatieafspraken en andere vormen van doelfinanciering, luidt het advies van de Onderwijsraad

Tijdelijke financiering werkt niet, zeggen voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink en raadslid Pieter Huisman vandaag in een interview met het HOP. Het extra geld dat universiteiten krijgen als ze meer vrouwelijke hoogleraren aanstellen, vinden ze een goed voorbeeld, “omdat je aan de voorkant het overzicht kwijtraakt van wat er binnenkomt en er aan de achterkant ook geen duidelijke afspraken zijn over de verantwoording. Is het wel evidence based dat het geld voor vrouwelijke hoogleraren goed is besteed? Zodra het geld op is, verdwijnt ook de impuls die je wilde geven.”

Benchmark
Wat mogelijk wel werkt is dat instellingen hun uitgaven onderling vergelijken, zodat ze zich achter de oren krabben als ze sterk afwijken van het gemiddelde. Verder moeten de medezeggenschapsraden beter in staat worden gesteld om te oordelen over de financiële bestedingen van hun instelling. De Onderwijsinspectie gaat daar wat betreft de raad goed op toezien, maar landelijke normen voor de vergoeding van medezeggenschappers, zijn nergens voor nodig, vindt de raad.

Wel zou er een instantie moeten komen die medezeggenschappers helpt de financiën van hun onderwijsinstelling te doorgronden of zelfs een heel financieel onderzoek te doen, naar analogie van de lokale rekenkamers.

Maar zonder extern toezicht kan het niet, meent de raad. De Onderwijsinspectie en onderwijskeurmeester NVAO zouden beter moeten worden toegerust en ondersteund.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?