Terug naar overzicht

Grootste schade brand AKV|St. Joost in september hersteld, oude locatie opnieuw in gebruik

De schade van de brand aan het gebouw van AKV|St. Joost zal bij de start van het studiejaar grotendeels hersteld zijn, vanaf september is het gebouw weer open voor onderwijs. Omdat niet het hele pand gebruikt kan worden, neemt Avans het voormalige pand van de kunstacademie aan de Onderwijsboulevard 256 opnieuw in gebruik.

Specialisten hebben in opdracht van Avans de gevolgen van de brand van 8 juli onderzocht en gekeken hoe de schade kan worden hersteld. De twee grootste aandachtspunten zijn de ontstane roetschade en de schade aan de buitengevel op de plek waar de brandhaard is ontstaan.

Roetschade en gevel
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ruimtes met roetschade na een flinke schoonmaakbeurt weer klaar zijn voor gebruik. De gevelzijde die door de brand is verwoest moet worden vervangen. Het herstel van de gevel neemt meer tijd in beslag. Dit lost Avans op door tijdelijke afscheidingsschotten te plaatsen tussen de aangrenzende binnenruimtes en de verwoeste geveldelen.

In september kunnen nog niet alle onderwijsactiviteiten plaatsvinden aan de Parallelweg. Daarom maakt Avans het oude AKV|St. Joost pand geschikt voor onderwijs. Bijvoorbeeld door het inrichten van een collegezaal. Ateliers en studioruimtes van studenten komen niet in het oude pand.

CMD-minoren
Een ander gevolg van de brand is dat de geplande verhuizing van verschillende minors moet worden uitgesteld. Deze zomer zouden Avans Innovative Studio (AIS) en twee minors van de Bossche opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) overgaan naar hun nieuwe locatie aan de Parallelweg. Vooralsnog worden de CMD-minors het eerste onderwijsblok ondergebracht in het voormalig gebouw van de kunstacademie. AIS blijft voorlopig gehuisvest op de huidige locatie aan de Onderwijsboulevard 215.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?