Terug naar overzicht

‘Rijksuniversiteit Groningen rommelde met geld voor Chinese campus’

De Rijksuniversiteit Groningen heeft 2,8 miljoen euro besteed aan de plannen voor een campus in het Chinese Yantai. Volgens studentenbeweging DAG gaat het deels om publiek geld.

In een uitvoerige analyse betoogt DAG dat het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen trucs uithaalde om de voorbereiding van een campus in China te kunnen financieren. De studenten baseren zich op allerlei opgevraagde correspondentie en beleidsstukken.

De voorbereiding was begroot op 1 miljoen euro. De kosten zijn dus bijna drie keer zo hoog uitgevallen. Uiteindelijk haalde de medezeggenschap, waarin ook DAG vertegenwoordigd is, een streep door de plannen van de RUG.

De universiteit mocht haar plannen alleen met privaat geld betalen. Publiek geld is immers bestemd voor onderwijs en onderzoek, en niet voor bijkomende activiteiten als een campus in China.

Klippen
Sommige geldstromen zijn achteraf als privaat bestempeld, meldt DAG. Een medewerker van de Onderwijsinspectie noemde dit in een e-mail aan de RUG “laveren tussen de klippen door”. Ook is een onderneming van de RUG verkocht aan de RUG zelf, zodat er extra privaat geld beschikbaar kwam.

De RUG wijst alle beschuldigingen van de hand. “Er zijn geen publieke middelen (belastinggeld) naar de voorbereiding van de branch campus Yantai gegaan”, staat in een reactie op een artikel hierover in Het Financieele Dagblad. De universiteit stelt “altijd binnen geldende richtlijnen” te hebben gehandeld.

“Onvoorstelbaar”
Critici zien echter hun vermoedens bevestigd. Zo twittert SP-Kamerlid Frank Futselaar dat hij het een “uitstekend onderzoek” vindt. “Financierde de RUG ambitieuze Chinaplannen met publiek geld? Ik ga de minister vragen hier in te duiken.”

“Onvoorstelbaar en onaanvaardbaar”, vindt D66-Kamerlid Paul van Meenen. “Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen schuwde blijkbaar geen enkel middel om dit foute prestigeproject te realiseren.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?