Terug naar overzicht

Student Social Work wil niet 250 euro betalen voor deelname aan introductieweek

Al tijdens de introductieweek komt een student Sociale Studies erachter dat ze eigenlijk de verkeerde opleiding gekozen heeft. Op 1 september schrijft ze zich uit, maar Avans schrijft wel de de eerste termijn van het collegegeld af: 250 euro. De student tekent bezwaar aan bij de Geschillenadviescommissie.

“Deze student heeft amper deelgenomen aan het onderwijs, maar moet wel betalen. Hoe kan dat?”, vraagt de voorzitter van de onafhankelijke Geschillenadviescommissie tijdens de zitting aan de voorzitter van de Commissie terugwerkende kracht (TWK).

Bijzondere situaties
“Studenten die zich uitschrijven hebben recht op terugbetaling van het collegegeld. Dat gaat in vanaf de eerste van de maand na uitschrijving. Alleen in bijzondere situaties wordt daarvan afgeweken. Dan moet er een advies liggen van de studentendecaan”, legt de voorzitter van de Commissie TWK uit.

De student schrijft in haar bezwaarschrift dat ze moet betalen voor onderwijs, maar geen les heeft gehad. Trefbal, een kroegentocht en uitleg over vrijwilligerswerk bij ouderen, was volgens haar het programma.

Wel of geen les?
“De introweek vond plaats in week 1 van het studiejaar en geldt bij deze academie als lesweek. Anders dan bij een introductie in week 0 is aanwezigheid verplicht”, reageert de TWK-voorzitter. “Het programma bevatte inderdaad kennismakingsonderdelen, maar bijvoorbeeld het werken met ouderen valt bij de Academie voor Sociale Studies onder het lesprogramma. Dus ze heeft wel degelijk onderwijs gehad.”

De Geschillenadviescommissie verklaart het bezwaar ongegrond. Avans hoeft de student de 250 euro niet terug te betalen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?