Terug naar overzicht

Avans start onderzoek naar de stad van de toekomst

Avans gaat zich richten op de stad van de toekomst. Onder het thema Resillient City gaat het Expertisecentrum Technische Innovatie (voorheen Expertisecentrum Duurzame Innovatie) onderzoek doen naar de toenemende verstedelijking, de energietransitie en materiaalschaarste en -verspilling.

Het is van groot belang steden klaar te stomen voor een duurzame toekomst, vanwege toenemende verstedelijking, de energietransitie en materiaalschaarste en -verspilling. Voor deze transitie is een integrale aanpak nodig. Hierin zijn bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluidsgezondheid en economische vitaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Nieuwe lectoren
Om de onderzoeksagenda van het Expertisecentrum Technische Innovatie rondom het thema Resillient City compleet te maken lanceert het expertisecentrum 3 nieuwe lectoraten waar onderzoek gaat plaatsvinden naast de bestaande lectoraten Smart Energy en Innovatie Bouwproces en Techniek. ETI is op dit moment op zoek naar 3 nieuwe lectoren op het gebied van Data Science en ICT, Robotisering & Sensoring en Nieuwe materialen en hun toepassing.

Ook studenten zullen betrokken worden bij het onderzoek.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?