Terug naar overzicht

Geen geld voor kortere wachttijden bij DUO

De bezuinigingen op het hoger onderwijs treffen studenten soms onverwacht: ze hangen bijvoorbeeld heel lang in de wacht als ze DUO bellen. Minister Van Engelshoven wil graag helpen, maar heeft te weinig geld.
“Ik zou graag meer willen doen om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren, maar ik heb daar nu niet de financiële ruimte voor”, schrijft minister Van Engelshoven in antwoord op Kamervragen van de SP over de lange telefonische wachttijden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Drukte
Vorig jaar heeft ze er wél geld vrijgemaakt en daarmee kon DUO sinds de zomer van 2017 tientallen extra medewerkers in vaste dienst nemen (75 fte). Dat heeft gewerkt: in de eerste maanden van dit jaar waren de wachttijden aan de telefoon geslonken tot gemiddeld 5 minuten.

Maar afgelopen zomer was het opnieuw raak: in de tweede helft van augustus, traditioneel de piektijd bij DUO, hingen bellers gemiddeld 33 minuten in de wacht. Dat komt doordat er dit jaar meer (internationale) studenten belden, schrijft de minister, en bovendien was er geen geld voor extra uitzendkrachten, die normaalgesproken in de zomer de telefoondesk komen versterken.

Tegenvaller
“Door tegenvallers in de ramingen van de leerlingen- en studentenaantallen had ik geen ruimte binnen de begroting om deze zomer tijdelijk extra personeel in te zetten”, schrijft Van Engelshoven.

Ze vestigt haar hoop nu maar op het nieuwe computersysteem van DUO. Als (oud-) studenten meer zaken online kunnen regelen, zullen ze minder vaak bellen en lopen de wachttijden terug, is het idee. Zeker als ook de medewerkers van DUO gewend zijn aan het nieuwe programma.

Van Engelshoven verzekert dat ze de wachttijden bij DUO, en de invloed daarop van het nieuwe computersysteem, scherp in de gaten houdt. Komend voorjaar besluit ze of er opnieuw maatregelen nodig zijn.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?