Terug naar overzicht

Hogescholen worden nooit meer zo groot als nu

De hogescholen zullen met z’n allen nooit meer zoveel studenten tellen als het afgelopen jaar, verwacht het ministerie van Onderwijs. Maar de universiteiten zullen nog flink groeien.

Dat staat in nieuwe schattingen van het aantal studenten voor de komende jaren. Het ministerie kijkt vooruit tot aan het jaar 2060.

Vorig jaar telde het hbo 400.000 studenten in de voltijdsopleidingen. De komende twintig jaar zal dit aantal afnemen tot minder dan 350.000 hbo-studenten, verwachten de toekomstvoorspellers van het ministerie. Daarna golft het weer omhoog.


© HOP. Bron: referentieramingen OCW 2018.

Universiteiten
Voor de universiteiten is het moeilijker om het aantal studenten in te schatten, bleek de afgelopen jaren. Je weet wel ongeveer hoeveel vwo’ers er zullen zijn, maar hoeveel studenten komen er straks uit het buitenland? Verder dan het studiejaar 2023/’24 durft het ministerie eigenlijk niet te kijken.

Maar spectaculair is het wel. In dat jaar zullen er vermoedelijk 70.000 internationale studenten ingeschreven staan, denkt het ministerie, waarvan bijna 20.000 van buiten Europa. Dat is een forse toename. Afgelopen jaar waren er 47.000.

Hoe het daarna verdergaat? De tijd zal het leren. De ramingen lopen door tot 2060, maar vanaf het jaar 2024 is het dus geen harde voorspelling meer. Dan volgen de cijfers alleen nog maar de demografische trend.


© HOP. Bron: referentieramingen OCW 2018. Inclusief internationale studenten. Ongedeelde opleidingen zijn verdeeld over bachelor of master. Extra onzeker vanaf studiejaar 2024/’25.<img

De afgelopen jaren kwamen er overigens meer studenten dan voorspeld en mede daardoor ontstond er een gat op de begroting van OCW. De ministeries van Onderwijs en Financiën buigen zich over de vraag hoe ze de ramingen preciezer kunnen maken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?