Terug naar overzicht

Koning noemt onderwijs in één adem met afschaffen dividendbelasting

illustratie: Evi Hogervorst

“Nederland heeft van oudsher een goed vestigingsklimaat en dat moet zo blijven”, zei koning Willem-Alexander in de Troonrede. “Daarom blijven we de komende jaren investeren in onderwijs, innovatie en wetenschap.”

In zijn Troonrede benadrukte de koning zojuist hoe ‘sterk’ Nederland is en hoe de regering het land nog sterker wil maken. Een keur aan onderwerpen kwam voorbij, van zorg en klimaat tot koopkracht en georganiseerde misdaad.

Extra geld
De investeringen in wetenschap en innovatie kwamen ter sprake in een passage over het ‘vestigingsklimaat’ voor bedrijven. In de zinnen die erop volgden, ging het over files en het afschaffen van de dividendbelasting.

Ook krijgen vmbo-scholen met een technisch profiel extra geld “om beter te kunnen voldoen aan de grote vraag naar technisch personeel”. Ook daar liggen dus economische overwegingen aan ten grondslag.

Lerarentekort
Daarnaast wil het kabinet iets doen aan het “nijpende lerarentekort”. In het primair onderwijs stijgen de salarissen en gaat de werkdruk omlaag, beloofde de koning namens het kabinet. Ook noemde hij de halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar van de lerarenopleidingen.

De afgelopen twee jaar kwamen onderwijs en onderzoek nauwelijks in de Troonrede voor, maar in 2015 wel. Universiteiten en hogescholen konden vierduizend extra docenten inzetten dankzij de opbrengst van het nieuwe leenstelsel, zei de koning toen. Ook noemde hij de Nationale Wetenschapsagenda, die een impuls zou geven aan de internationale positie van universiteiten en de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?