Terug naar overzicht

Medezeggenschap mag alles weten over voorinvesteringen

illustratie: Janine JansenDe Algemene Rekenkamer herhaalt het nog maar eens: de vertrouwelijke details over de 600 miljoen euro die instellingen op voorhand zouden investeren in hun onderwijs, mogen worden gedeeld met de medezeggenschap.

De rekenmeesters hadden onderzoek gedaan naar de zogeheten voorinvesteringen: drie keer tweehonderd miljoen euro per jaar die universiteiten en hogescholen samen zouden besteden aan de verbetering van hun onderwijs. De instellingen gingen het geld zelf voorschieten, vooruitlopend op de honderden miljoenen euro’s die in de toekomst moeten vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs.

Niet te achterhalen
Het leek niet helemaal gelukt, concludeerde de Rekenkamer begin dit jaar. De universiteiten en hogescholen stelden dat ze 860 miljoen hadden uitgegeven: veel meer dan beloofd. Maar de rekenmeesters konden van slechts 280 miljoen euro vaststellen dat het echt om een extra uitgave ging. Een bijna even groot bedrag (250 miljoen euro) was géén voorinvestering. En van nog eens 330 miljoen euro viel het niet te achterhalen.

Alle aanleiding voor een goed gesprek met de medezeggenschapsraden van de instellingen, moet minister Van Engelshoven hebben gedacht. Ze vroeg de Rekenkamer nog maar eens of bestuurders de vertrouwelijke informatie over hun instelling ook echt mógen delen met hun raad.

“Dat kunnen wij bevestigen”, antwoordt rekenkamerpresident Arno Visser. “Wij hebben alle instellingen vlak na publicatie van ons rapport Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs laten weten dat de vertrouwelijkheid van onze nota van bevindingen niet aangetast wordt als deze met de leden van de medezeggenschap wordt gedeeld. Onze nota kan op deze manier een bijdrage leveren aan het gesprek tussen bestuur en medezeggenschap.”

Tegenvaller
Zijn brief bevatte ook een tegenvaller voor de minister. Die had ook gevraagd of nader onderzoek nieuwe informatie zou kunnen opleveren, met name over de categorie ‘niet duidelijk of het voorinvesteringen betreft’. Maar nee, zegt de Rekenkamer. “Wij verwachten niet dat een nader onderzoek nieuwe informatie zal opleveren.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?