Terug naar overzicht

Student vraagt om uitstel bsa vanwege zieke oom: ‘De nasleep had veel invloed op mij’

Een eerstejaarsstudent Bedrijfseconomie geeft voor zijn laatste tentamenweek aan dat hij zich vanwege de ziekte van zijn oom niet goed heeft kunnen voorbereiden op zijn tentamens. Hij vraagt om uitstel van zijn bindend studieadvies. De examencommisie vindt dat er niet genoeg bewijs is voor uitstel. De student moet de opleiding verlaten. Hij is het er niet mee eens en vecht de uitspraak aan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). 

Aan het einde van het studiejaar gaf de student bij een deccaan en later bij de examencommissie aan dat zijn oom een lange tijd ziek is geweest. In het eerste jaar van zijn opleiding kon hij zich naar eigen zeggen niet goed focussen.  Op 10 juli heeft hij daarom uitstel gevraagd voor enkele vakken, om zo toch naar het tweede jaar van zijn studie te mogen. Op 12 juli heeft de examencommissie zijn verzoek afgewezen. De leden erkennen de bijzondere omstandigheden, maar vinden dat er onvoldoende bewijslast is om de student toch uitstel te geven.

Geen verband
“We hebben de omstandigheden inderdaad erkend”, licht een lid van de examencommissie nog eens toe. “Natuurlijk kan een dergelijke ziekte impact hebben op een gezin. Als examencommissie hebben wij goed gekeken of er een duidelijk verband was tussen de omstandigheid en het niet halen van de vakken. We constateerden dat de student in de periode dat zijn oom ziek was, gewoon zijn havo-diploma heeft gehaald en ook het eerste en tweede kwartaal redelijk goed is doorgekomen. Pas in het derde en vierde kwartaal ging het minder. Maar zijn oom was toen al volledig genezen verklaard. We snappen best dat je er af en toe aan terugdenkt, maar op het moment dat de ziekte voorbij is, kun je vol voor je studie gaan.”

‘Ik hoop dat ik mezelf toch mag bewijzen in het tweede jaar’

“Ik respecteer het besluit van de examencommissie”, zegt de student. “Het klopt dat mijn oom het ziekenhuis uit mocht. Maar de nasleep van zijn ziekte had veel invloed op mij. Het spookte nog steeds door mijn hoofd. Ik kon die knop niet zomaar omzetten. Ik heb in de zomer genoeg rust gehad en nu de situatie achter me gelaten. Ik hoop dat ik mezelf toch mag bewijzen in het tweede jaar.”

Op eigen kracht
De student heeft 45 studiepunten gehaald terwijl hij er 52 moest halen om doorte mogen naar het tweede jaar. Tijdens de zaak wijst hij erop dat hij voor drie vakken nét geen voldoende heeft gehaald. “Vlak voor de tentamenweek ben ik naar een decaan gegaan. Ik geef toe dat ik dat eerder had moeten doen, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik probeer alles altijd op eigen kracht. Als het écht niet gaat, trek ik pas aan de bel. Het is mijn fout dat ik dat laat heb gedaan, een volgende keer zal ik eerder aangeven dat er bijzondere omstandigheden zijn.”

“Blijven jullie bij je standpunt?”, vraagt de voorzitter van het COBEX aan de examencommissie. “Wij blijven inderdaad bij ons besluit”, zegt het lid. Hij vervolgt: “Toen zijn oom ziek was, ging het goed op school. We geloven niet dat de nasleep de oorzaak is van het tekort aan punten. De vakken die hij niet heeft gehaald, staan bekend als moeilijke vakken. Er zijn meer studenten die er niet voor slagen.”

COBEX verklaart het beroep van de student ongegrond. De student moet stoppen met deze opleiding.

Punt. Of had jij nog wat?

W*M

Wel lullig nu van engelhoven ook zo goed als aan heeft gegeven dat het BSA op 40 zou moeten staan....

2018-09-19 21:29:29

Meer lezen?