Terug naar overzicht

Avans gaat onderwijsinnovatie professionaliseren

Onderwijsinnovatie is een belangrijk uitgangspunt van Avans en de innovatieve cultuur van Avans is een kracht. Naast academie-overstijgende projecten, zijn bijna alle academies er op hun eigen manier mee bezig. Om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen waar Avans voor staat, moeten moeten met name de academie-overstijgende innovaties meer programmatisch, sterke verbonden aan de Avans ambitie en in verbinding met de buitenwereld plaatsvinden. Het College van Bestuur (CvB) voert daarom een meerjarige innovatieagenda en -strategie in.

“Er is behoefte om anders te kijken naar innovatietrajecten bij Avans”, zegt Diederik Zijderveld, vice-voorzitter van het CvB. De eerste stap daartoe zette het college afgelopen jaar al door een onderscheid te maken tussen academie-overstijgende innovatietrajecten en innovaties binnen academies. Academies hebben zelf zeggenschap over die laatste soort en hun budgetten zijn ook verruimd om die innovaties mogelijk te maken. Het CvB financiert voortaan alleen nog maar academie-overstijgende innovatieprojecten, zoals Avans Innovative Studio, de AMX-week en Boost IT .

“Wij denken dat we de opbrengst van de academie-overstijgende innovatieprojecten nog kunnen vergroten. Een expliciete onderwijsinnovatie-agenda die met inbreng van de academies tot stand komt, een strakkere verbinding met de Avans ambitie en een meer gestructureerde evaluatie komt de opbrengst ten goede”, geeft Zijderveld aan.

Avansondernemerscentrum
Het Avansondernemerscentrum (AOC) zal de regie hierover voeren. Een logische keuze omdat het AOC nu al een proeftuin is voor multidisciplinair onderwijs. Ook tijdens de inventarisatie van de basisdienstverlening kwam dit sterk naar voren. Het AOC moet de regie over de totstandkoming van de innovatieagenda voeren, zodanig dat de agenda straks door academies gevoeld wordt als ‘hun’ agenda. Het AOC is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Avansbrede experimenten via de nu al gebruikte systematiek van door academies gedetacheerde medewerkers. “Het Leer- en Innovatiecentrum krijgt eveneens een belangrijke rol bij de innovatieagenda. Zij moeten zorgen dat bestaande kennis en ervaring over onderwijsinnovaties binnen en buiten Avans bij het opstellen van de agenda wordt betrokken. Ook bij de monitoring en evaluatie krijgt het LIC een belangrijke rol.”

Het bovenstaande betekent allerminst dat Avans afstapt van de kleinere onderwijsexperimenten. “Wij zijn en blijven een organisatie waar iedere medewerker zich uitgenodigd moet blijven voelen om met een goed idee naar collega’s en leidinggevende te stappen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?