Terug naar overzicht

Avans Medezeggenschapsraad stemt in met beleid verwerking persoonsgegevens

illustratie: Rianne van OsDe Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft gisteren ingestemd met het beleid verwerking persoonsgegevens. Dit beleid moet ervoor zorgen dat Avans de Algemene Verordening Privacygegevens (AVG) naleeft.

Bestuursvoorzitter Paul Rüpp en beleidsmedewerker Paul Logtens gaven tijdens de vergadering van de AMR tekst en uitleg over het Avansbeleid. Omdat bij de diensteenheden van Avans de meeste gegevens voorbij komen, is de hogeschool bij de diensten begonnen met het privacybeleid. “Denk aan de adressen van alle studenten en medewerkers, de ict-gegevens etc”, zegt Logtens.

Privacyofficers hebben de werkzaamheden van de diensteenheden inmiddels geanalyseerd en waar nodig aangepast zodat Avans voldoet aan de AVG. Dat proces heeft ervoor gezorgd dat het bewustzijn rondom privacywetgeving binnen de diensteenheden is toegenomen. “De komende periode gaan we ook bij de academies het bewustzijn over privacywetgeving vergroten.”

Wat mag wel en wat niet?
Over het algemeen is de AMR tevreden over het beleid dat Avans voert op het gebied van privacy. “Zo te horen is het goed voor elkaar”, zegt een van de docentleden. De AMR-leden hebben vooral inhoudelijke vragen: mag je nu wel of niet foto’s maken bij een diploma-uitreiking, mag de school e-mailadressen delen van studenten en moet je Blackboard niet anonimiseren. Logtens legt uit dat elke casus op zich staat. “Je kunt Blackboard anonimiseren maar dat is niet proportioneel. En een docent moet studenten met elkaar in contact kunnen brengen, die mag dus e-mailadressen delen. Stel er gaat bij een studentenvereniging iets verkeerd met gegevens van studenten, dan is de studentenvereniging verantwoordelijk en niet Avans.”

Na het ingaan van de AVG heeft Avans de site privacy.avans.nl in het leven geroepen waar medewerkers en studenten informatie kunnen vinden. Op die manier wil Avans ook meer bewustzijn creëren. In hoeverre dat gelukt is, kunnen Rüpp en Logtens niet zeggen. “Wat we wel weten, is dat er minder incidenten zoals datalekken, zijn geweest het afgelopen jaar”, zegt Rüpp. Terwijl er wel meer meldingen zijn geweest, vult Logtens aan. “Dat betekent dus dat mensen er wel degelijk meer mee bezig zijn. En dat Avans goed voorbereid is.”

Klachten over Outlook
Ook het nieuwe Office-pakket komt even ter sprake. Bij de AMR zijn klachten van medewerkers binnen gekomen over Outlook: je moet nu veel meer klikken om in de mail of bij je agenda te komen. Vooral op de telefoon. “Ik vond het zelf in het begin ook niet handig”, geeft Rüpp aan. “Maar dat je eerder overal bij kon, zegt ook iets over het niveau van beveiliging”, vult Logtens aan. “Er zit nu een stap tussen. De huidige werkwijze is dus veiliger..”

Wat verder ter sprake kwam:
– Avans is weer de beste hogeschool. Maar de AMR-leden constateren dat er ook opleidingen zijn die structureel minder presteren. Wat doet het College van Bestuur daarmee?
– Het stagebeleid van Avans komt opnieuw ter sprake. De medezeggenschapsraad heeft vorig jaar niet ingestemd met een nieuw stagebeleid. Inmiddels werkt de hogeschool met nieuwe stageovereenkomsten, maar het beleid laat op zich wachten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?