Terug naar overzicht

Avans weer de beste grote hogeschool: wat kan er nog beter?

Voor de zevende keer in tien jaar is Avans door Keuzegids uitgeroepen tot beste hogeschool van Nederland. Kan er dan eigenlijk nog wat verbeterd worden? Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur, denkt van wel.

Ravensbergen is blij met de goede uitslag in Keuzegids. “Opmerkelijk is dat het gat tussen Avans en de rest weer iets groter is geworden.” Het bestuurslid heeft daar geen eenduidige verklaring voor. “Grote hogescholen zijn net tankers, maatregelen die je nu neemt hebben vaak pas op een langere termijn effect.”

Ondanks de nummer 1 positie, zit Avans niet stil. Ravensbergen stipt drie onderdelen aan waarvan zij denkt dat de hogeschool nog gaat verbeteren:

Roostering
“We hebben al een enorme verbeterslag gemaakt als het gaat om de roostering, dat zie je ook terug in de NSE.” Toch is het bij Avans nog heel veel handwerk en laatste moment veranderingen. Avans gaat met het programma Xedule werken en verwacht daarmee op termijn flexibeler te kunnen roosteren. “We gaan ook beter kijken naar de benutting van onze lokalen. Nu is er nog te vaak sprake van een no show. Een lokaal dat volgens het rooster in gebruik zou moeten zijn, maar leeg staat.”

Internationalisering
“Op het gebied van internationalisering komen we van ver. Maar we zijn nu stappen aan het zetten. Elke opleiding heeft binnenkort een internationaliseringsplan. Dat schept ook meer duidelijkheid richting de studenten. In het verleden waren de verwachtingen soms te hoog.” Ravensbergen verwacht dat de eerste resultaten hiervan pas bij de NSE in 2020 te zien zijn. “Daarnaast doen we voor de buitenlandse studenten meer aan community vorming. De eerste aanzet is twee weken gedaan door alle Avansstudenten uit de internationale opleidingen en de buitenlandse exchange studenten uit te nodigen voor een gezamenlijke barbecue. De kick off voor regelmatige activiteiten dit studiejaar. Studenten die op hun eigen opleiding of minor redelijk geïsoleerd zitten, krijgen zo beter aansluiting binnen Avans.”

Kwaliteit en innovatie
“Bij Avans hebben we al een goede kwaliteitscultuur. En we hebben docenten en studenten die graag innoveren. Het ontbrak in het verleden echter aan goede follow-up. Dat zijn we echt aan het verbeteren. Met het traject Kwaliteit in Beweging en ook met de vorige week aangekondigde innovatieagenda. Daarbij willen we het leren en implementeren verbeteren en tegelijk de innovatie die in onze mensen zit behouden. Dat is de kracht van Avans.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?