Terug naar overzicht

Avansstudenten weten profileringsfonds wel te vinden: 43.505 euro uitgekeerd in 2017

illustratie: Janine JanssenUit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat veel studenten met een functiebeperking niet of nauwelijks op de hoogte zijn van het profileringsfonds. Dat is een verplichte pot met geld bedoeld voor studenten met een legitieme reden studievertraging oplopen. Bij Avans wordt wél goed gebruik gemaakt van dit fonds. In 2017 keerde de hogeschool 43.505 euro uit.

Alle universiteiten en hogescholen hebben een profileringsfonds. Dat is onder meer bedoeld voor topsporters, studenten met een bestuursfunctie en studenten die vallen onder de categorie ‘overmacht’; denk aan een zwangerschap of een sterfgeval in de familie, maar ook aan chronische ziekte en psychische problemen.

De Onderwijsinspectie concludeerde vorige week dat studenten met een functiebeperking niet of nauwelijks op de hoogte zijn van dit profileringsfonds. De informatie hierover is slecht te vinden en niet altijd duidelijk, blijkt het onderzoek. Zelfs decanen en studieadviseurs weten vaak niet dat deze studenten recht hebben op geld uit het fonds, stelt de Onderwijsinspectie.

Avans
Dat ligt bij Avans anders: in 2017 hebben 26 studenten gebruik gemaakt van het profileringsfonds. In totaal keerde de hogeschool 43.505 euro uit waar de hogeschool 21.500 euro begroot had. Aanvragen voor het profileringsfonds worden beoordeeld door de commissie Financiële Ondersteuning van Studenten.

Volgens de Inspectie moeten instellingen er rekening mee houden dat er binnenkort meer studenten een beroep zullen doen op het profileringsfonds. Er zijn namelijk meer studenten met een functiebeperking. Minister van Onderwijs Van Engelshoven, en met haar de hogescholen en universiteiten, denkt dat dat wel meevalt. Studenten met een functiebeperking krijgen namelijk nog steeds een jaar langer een ov-jaarkaart, mogen een jaar langer lenen en hebben soms recht op een aanvullende beurs.

Punt. Of had jij nog wat?

Mariska Musch, studentendecanaat

Voor de volledigheid: als je meent in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds, neem dan contact op met het studentendecanaat want een aanvraag dient te worden voorzien van een advies van je studentendecaan.

2018-11-01 17:30:48

Meer lezen?