Terug naar overzicht

Hbo-deeltijdstudies terug van weggeweest

Studeren naast je hbo-opleiding: het was even uit de gratie maar de deeltijdstudies krabbelen weer op. Dat komt doordat studenten hun opleiding meer zelf kunnen invullen, stelt de Vereniging Hogescholen. Ze pleit voor nóg meer flexibilisering.

Tot vier jaar geleden zaten de hbo-deeltijdopleidingen in een diep dal. Door de hoge kosten voor een tweede studie en de dreiging van een ‘langstudeerdersboete’ was de instroom in tien jaar tijd gehalveerd tot zo’n negenduizend eerstejaars in 2014.

Keerpunt
Het bleek een keerpunt, want sindsdien lopen de aanmeldingen weer op. Vorig jaar begonnen er bijna 10.500 deeltijd-hbo’ers aan een opleiding en als we de voorlopige cijfers mogen geloven, is dat aantal dit jaar nog eens met 9,3 procent gegroeid.

Het is te danken aan de flexibilisering van het hoger onderwijs, stelt de Vereniging Hogescholen. Deeltijdstudies experimenteren steeds vaker met een flexibel aanbod zodat studenten hun opleiding kunnen vormgeven naar hun eigen wensen. Afhankelijk van hun vooropleiding en werkervaring mogen ze bijvoorbeeld bepaalde onderdelen overslaan. Ook wordt er geëxperimenteerd met betalen per studiepunt in plaats van per collegejaar.

“Sinds we met deze experimenten zijn begonnen, zien we de aanmeldingen voor deeltijdopleidingen weer stijgen,” zegt Nynke van Hurne van de Vereniging Hogescholen. “Het zal niet de enige oorzaak zijn, maar het draagt er zeker aan bij.”

Meer experimenteren
Vandaag spreekt de Tweede Kamer het Leven Lang Leren-beleid – sinds kort omgedoopt tot Leven Lang Ontwikkelen – van minister Van Engelshoven, en de Vereniging Hogescholen grijpt de gelegenheid aan om te pleiten voor extra investeringen in de flexibilisering van het hoger onderwijs. Ze vragen meer ruimte om te experimenteren en zijn op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking met bedrijven en particuliere onderwijsaanbieders.

Overigens neemt het aantal deeltijdstudenten vooral toe in de sectoren gezondheidszorg en bètatechniek. Bij de lerarenopleidingen, met uitzondering van de pabo’s, blijft het aantal inschrijvingen dalen.

Punt. Of had jij nog wat?

Pepijn

'Studeren naast je hbo-opleiding' Haha doet niet iedereen dat tijdens zijn opleiding? Wordt er niet werken naast je hbo-opleiding bedoeld? Verder fijn om te horen dat de markt voor flexibel ontwikkelen aantrekt.

2018-10-10 18:43:27

Meer lezen?