Terug naar overzicht

Instroom pabo groeit opnieuw

In de aanloop naar een politiek debat over het lerarentekort laten de hogescholen weten hoe het met hun opleidingen gaat. De pabo groeit dit jaar opnieuw, maar de andere lerarenopleidingen hebben het moeilijk.

Volgens de Vereniging Hogescholen, die de nieuwste cijfers dinsdag bekendmaakte, doen de lerarenopleidingen er alles aan om meer mensen te interesseren voor een baan in het onderwijs.

Flexibele leerroutes
Zo zijn er flexibele leerroutes ontwikkeld waarin studenten, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring, allerlei vrijstellingen en maatwerk krijgen. Wie vanuit een ander vak de overstap naar het onderwijs maakt (de zij-instromers) kan al in twee jaar tijd zijn lesbevoegdheid halen.

En jawel, de pabo’s tellen nu meer eerstejaars: 8 procent meer voltijdstudenten en 12 procent meer deeltijders. Ook het aantal zij-instromers nam toe: van 160 naar ruim 400. Dat mocht ook wel, want sinds drie jaar gelden er strengere instroomeisen en zagen de pabo’s de aantallen eerstejaars drastisch afnemen. De Pabo van Avans heeft, volgens de laatste cijfers, 17 procent meer instromers ten opzichte van vorig studiejaar.

Met de tweedegraads lerarenopleidingen gaat het minder goed. Die leverden 6,5 procent instroom in. Een lichtpuntje is dat het aantal eerstejaars bij de tekortvakken Duits, scheikunde en techniek nagenoeg gelijk is gebleven. Ook bij de eerstegraads lerarenopleidingen (voor leraren die in de bovenbouw van havo en vwo willen lesgeven) bleef de instroom vrijwel stabiel.

Lerarentekort
Donderdag vergadert de Tweede Kamer met de bewindslieden van Onderwijs over het lerarentekort. De Vereniging Hogescholen roept de politiek op om de subsidie voor zij-instromers flink te verhogen.

Verder vragen de hogescholen om het programma ‘Opleiden in de school’ te stimuleren. Daarin begeleiden opleidingen en scholen startende leraren in hun nieuwe beroep. Dat is hard nodig, want binnen een jaar valt 15 tot 25 procent van de starters uit als leraar en ook daarna stoppen er nog veel.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?