Terug naar overzicht

Keuzegids: Human Resource Management Breda maakt een sprong van 12 naar 2

Een uitzonderlijk hoog aantal Avansopleidingen is dit jaar in de Keuzegids Hbo een of meerdere plaatsen gestegen in de ranking. De opleiding Human Resource Management (HRM) maakt de grootste klapper met een stijging van 12 naar 2 en krijgt het predicaat Topopleiding. “Onderwijs moet een afspiegeling zijn van de maatschappij”, zegt academiedirecteur Edwin Verlangen, “en die maatschappij is sterk veranderd”.

Drie jaar geleden begon de opleiding HRM in Breda met het experiment ‘Student in the lead’: geen roosters, klaslokalen of voorbedachte lessen, maar als student zelf aangeven wat je wil leren vanuit echte casuïstieken. “Het was iets radicaals nieuws”, zegt Edwin Verlangen, directeur van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM). “We hebben bij de invoering ingecalculeerd dat de studenttevredenheid zou verminderen. Studenten zijn dit immers niet gewend. Daarnaast heb je in het begin toch altijd te maken met kinderziektes.”

Op de goede weg
Verlangen is verrast dat de opleiding al zo snel weer de weg omhoog gevonden heeft. “Uit de cijfers van de Nationale Studenten Enquête kon je opmaken dat we op de goede weg zitten, maar dat we zo hoog zouden scoren in de Keuzegids had ik nog niet verwacht.”

“Bij HRM is echt een community ontstaan van studenten, docenten en het werkveld. Dat is heel sterk. We hebben nu in de propedeuse wellicht meer uitvallers, maar daarna valt geen enkele student meer uit. Daar ben ik van overtuigd”, zegt Verlangen.

Eigen ontwikkeling
De HRM-student is meer dan voorheen verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. “Dat communiceren we duidelijk tijdens open dagen. Of je dat als student echt aan kan, merken sommige studenten pas als ze aan de opleiding beginnen.”

Ook bij de andere opleidingen van de academie is sprake van een koerswijziging waarbij studenten en docenten meer centraal staan. “Maar niet zo radicaal als bij HRM.” Andere Avansopleidingen kijken bij HRM hoe het onderwijs georganiseerd is. Opgedane kennis wordt gedeeld.

“Onderwijs moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. De tijd is voorbij dat je studenten concepten in het hoofd kunt praten. De huidige student is continu aan het netwerken, dat moet terugkomen in het onderwijs. We lopen altijd achter bij maatschappelijke ontwikkelingen, maar het gat is nu kleiner dan het voorheen was. We moeten blijven ontwikkelen.”

Punt. Of had jij nog wat?

wil kwinten

Dat is geheel in lijn met de hoge score die de opleiding haalt voor: uitdagend onderwijs. Zie: https://share.avans.nl/xythoswfs/webview/_xy-18974705_1

2018-10-05 15:14:19

Meer lezen?