Terug naar overzicht

Meer studenten dan verwacht: universiteiten vrezen nieuwe korting

illustratie: Julika RunowHet totale aantal studenten aan Nederlandse universiteiten ligt dit jaar 5 procent hoger dan vorig jaar. Het ministerie rekende op twee procent stijging en heeft de groei onderschat volgens universiteitenvereniging VSNU.

Opnieuw is de zogeheten ‘referentieraming’ van het ministerie – de voorspelling van het aantal ingeschreven studenten – te laag. Het totale aantal bedraagt dit collegejaar 290.000, blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers die universiteitenkoepel VSNU zojuist presenteerde.

Inschattingsfout
Vorig jaar leidde die onderschatting tot een gat in de begroting en uiteindelijk tot een zogeheten doelmatigheidskorting: een bezuiniging die vanaf 2021 voor alle onderwijssectoren samen 183 miljoen euro bedraagt en waaraan het hoger onderwijs en onderzoek vanaf 2021 bijna vijftig miljoen moeten bijdragen. Door de nieuwe inschattingsfout van het ministerie zullen er nog grotere tekorten ontstaan in het wetenschappelijk onderwijs, vreest de VSNU.

Voorzitter Pieter Duisenberg maakt zich zorgen, vooral gezien de hoge werkdruk aan de universiteiten: “De regering heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van topniveau kan blijven en ook beantwoordt aan de maatschappelijke vraag. Dit kan alleen door fors te investeren”.

Internationals
De groei is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan studenten uit het buitenland. Vorig jaar lag het totale aandeel internationale diplomastudenten nog op 17,5 procent en nu op 19 procent.

In de bacheloropleidingen steeg het aantal nieuwe internationale studenten met 22,6 procent, tegen een groei van 22,1 procent vorig collegejaar.

De bachelorinstroom steeg dit collegejaar over de hele linie, dus inclusief schakelaars en internationals, met 8 procent en de masterinstroom met naar schatting 3 procent. In februari worden de definitieve studentenaantallen bekendgemaakt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?