Terug naar overzicht

Nederlands hoger onderwijs opvallend ondernemend

Illustratie: Elmarye Aaij

Nederland is een schoolvoorbeeld als het gaat om innovatie en ondernemerschap in het hoger onderwijs, vinden internationale deskundigen. Andere landen kunnen ervan leren, denken ze.

Van nieuwe medicijnen tot een doorbraak in de ICT, de waarde van de wetenschap kan enorm zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat kennis ook werkelijk wordt toegepast en niet op de plank blijft liggen?

In opdracht van de economische samenwerkingsorganisatie OESO en de Europese Commissie onderzochten internationale deskundigen wat Nederlandse hogeronderwijsinstellingen doen aan valorisatie, oftewel het creëren van waarde voor de economie en de samenleving. Ze gingen bij negen onderwijsinstellingen op bezoek en bogen zich over het beleid.

Nieuwe banen
Vorige week publiceerden ze hun rapport met “waardevolle lessen en ideeën” voor beleidsmakers in Nederland en daarbuiten. Het hele hoger onderwijs van Nederland biedt “uitstekende voorbeelden van ondernemerschap en innovatie”, staat in het voorwoord van plaatsvervangend secretaris-generaal Mari Kiviniemi van de OESO en directeur-generaal voor onderwijs Themis Christophidou van de Europese Commissie.

De investeringen van de afgelopen jaren hebben al veel opgeleverd, vinden ze. Zo werken wetenschappers vaker samen met steden en lokale overheden, zodat hun inzichten in de praktijk worden toegepast, en zijn ‘spin-offs’ (innovatieve bedrijven die nieuwe inzichten toepassen) geen uitzondering meer. Verder is het onderzoek in het hbo aangewakkerd en is de samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen verbeterd.

Barrières
Toch zijn er ook barrières. Net als in andere OESO-landen is het voor startups vaak lastig om uit te groeien tot een groot bedrijf, omdat het ontbreekt aan budget. Universiteiten en hogescholen zouden in zo’n geval kunnen helpen met hun naamsbekendheid en netwerk.

De OESO vindt verder dat er meer onderzoek moet komen naar valorisatie in Nederland. Dat zou waardevolle inzichten kunnen opleveren waar ook andere landen een hoop van zouden kunnen leren.

Niet doodbloeden
Belangrijk is wel dat er ook in de toekomst geld wordt vrijgemaakt voor valorisatie. Een onlangs afgelopen subsidieprogramma heeft nog geen vervolg gekregen. De innovatie mag niet doodbloeden, vindt de OESO.

Dus moeten universiteiten en hogescholen ook een tandje bijzetten: zo zouden ze staf en studenten meer kunnen aanmoedigen om hun kennis in te zetten, bijvoorbeeld door trainingsprogramma’s. Ook zouden ze een warmere band kunnen onderhouden met ondernemende alumni.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?