Terug naar overzicht

Oplossing voor kamernood: lokaal maatwerk en betere prognoses

illustratie: Julika RunowOnderwijsinstellingen, verhuurders en gemeenten willen beter samenwerken om de kamernood onder studenten te lijf te gaan. Betrouwbare cijfers, een lokale aanpak en goede voorlichting vormen de pijlers van het nieuwe beleid,

Alle betrokken partijen, van studenten tot de ministeries van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, zetten gisteren in Rotterdam hun handtekening onder het nieuwe Actieplan studentenhuisvesting 2018 – 2021. Het moet een langetermijnoplossing bieden voor het kamertekort waar veel studentensteden mee worstelen. Over tien jaar moeten vraag en aanbod in evenwicht zijn.

Het vorige actieplan liep van 2011 tot 2016 en omvatte harde afspraken zoals het bouwen van 16.000 extra studentenwoningen. Kennelijk niet genoeg, want in veel steden hebben studenten nog altijd grote moeite om aan een betaalbare kamer te komen.

Betrouwbare cijfers
Dit keer kiezen de partijen dan ook voor een andere aanpak: harde streefcijfers ontbreken in het plan. Onderwijsinstellingen, ambtenaren, studenten en huisvesters besluiten voortaan zelf hoeveel woningen er per gemeente moeten worden bijgebouwd. De eerste afspraken moeten uiterlijk op 1 februari 2019 binnen zijn bij OCW en Binnenlandse Zaken.

De jaarlijkse Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die donderdag verscheen, speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van de woningbehoefte per gemeente. Het ministerie van Onderwijs gaat bovendien onderzoeken hoe de toestroom van studenten uit het buitenland beter kan worden voorspeld.

Rechtspositie
Het laatste speerpunt is de voorlichting: aankomende studenten moeten een helder beeld hebben van hun kansen op de woningmarkt en hun rechten en plichten kennen, zodat ze minder snel ten prooi vallen aan malafide verhuurders.

“Alle betrokkenen zijn ervan doordrongen dat niets doen geen optie is”, zegt directeur Diederik Brink van Kences, de organisatie van studentenhuisvesters. “We hebben nu al tekorten en dat schaadt het aanzien van het Nederlands hoger onderwijs.” Hij heeft veel vertrouwen in het plan. “Waar vroeger alle betrokkenen zelf een oplossing bedachten, doen we het nu echt sámen.”

Studentenvakbond LSVb hoopt dat de afspraken deze keer wél iets teweeg brengen en wil het plan nauwgezet volgen. “Alle partijen hebben nu de verantwoordelijkheid, en als structurele verbeteringen onzichtbaar zijn, zullen wij de Kamer vragen om in te grijpen”, aldus LSVb-bestuurder John van Harten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?