Terug naar overzicht

‘Associate degrees vullen een gat in de markt, daar ben ik van overtuigd’

Ongeveer duizend studenten studeren dit studiejaar bij de Associate degrees van Avans in Den Bosch en Roosendaal. Docenten en studenten zijn enthousiast over de opleidingsvorm die qua niveau zit tussen mbo-4 en een hbo bachelor. Maar wat maakt een Associate degree (Ad) zo anders?

Stap de locatie van de Associate degrees in Den Bosch of Roosendaal binnen en je ziet meteen dat learning community hier geen inhoudsloze term is. Overal werken groepjes studenten, hier en daar begeleid door een docent. Het is goed en lang zoeken naar een klaslokaal, maar in de open ruimtes zie je docenten die met behulp van een smartboard lesgeven. “De focus ligt op de learning community: studenten leren van elkaar”, zegt Jeffrey Dam docent, Engineering bij de Academie voor Associate degrees in Roosendaal en bij de HZ University of Applied Sciences. “Een student die bijvoorbeeld goed is in wiskunde helpt anderen daarmee. Hierdoor hebben sommige studenten het in het ene kwartaal wat makkelijker dan het andere. Dat ligt aan welke vooropleiding ze gehad hebben.”

‘In die zin is een Ad echt meer zelf doen en leren dan veel hbo-bacheloropleidingen’

Geeft u geen les?
“Studenten vinden dat wel lastig in het begin”, vertelt Dam. “Dan vragen ze: ‘Geeft u geen les?’. Nee, docenten zijn er voor de begeleiding. Wij doen de aftrap van een project en geven de kadering aan. Dat gebeurt soms klassikaal maar dan zie je de eerste studenten na tien minuten al gapen. De oude werkvorm werkt niet voor deze studenten. Wij zorgen dat alle literatuur aanwezig is, we ondersteunen ze in het leerproces en als ze vragen hebben, helpen wij ze verder op weg. In die zin is een Ad echt meer zelf doen en leren dan veel hbo-bacheloropleidingen.”
“De meeste studenten zijn er na een paar weken aan gewend”, zegt Bart Goossens, docent bij de Ad Marketing in Den Bosch. “Dit is ook de manier waarop ze in de praktijk werken.”

De Ad’s in Den Bosch wat dat betreft zeker geleerd van het eerste jaar als het gaat om lesgeven. “Vorig jaar lieten we zowel de invulling van opdrachten als hoe ze aan de theorie moesten komen erg open. Dat was teveel van het goede. De opdrachten zijn meer gestructureerd. Elke week moeten ze iets inleveren en krijgen ze feedback”, zegt Goossens. Hoewel docenten niet op de oude manier voor de klas staan, zijn er bij de Ad’s dus meer contacturen dan bij de hbo-bachelor. Docenten lopen continu rond en geven kleine groepen feedback.

Studenten zijn vooral zelf aan de slag maar dat wil niet zeggen dat ze niet alle benodigde theorie meekrijgen. “Daar dient het ondersteunend leerplan voor”, legt Dam uit. Daarin staat beschreven wat de studenten moeten leren. “Dat is belangrijk want met die kennis moeten de studenten kunnen doorstuderen of de arbeidsmarkt op. Je kunt de theorie bijvoorbeeld bijbrengen door naast het praktijkprobleem ook opdrachten aan te bieden waarin de benodigde kennis aan bod komen. En dan kan het voor de praktijkopdracht zijn dat van de vijf geleerde kenniselementen er drie door studenten gebruikt worden.”

Ook bij andere Avansopleidingen worden learning communities steeds meer ingevoerd. “Alleen het uitstroomniveau zal altijd verschillend zijn”, zegt Goossens. “Een hbo-bachelor leidt op tot iemand die plannen maakt, de Ad’er voert ze uit. Hij is een doordachte doener die nadenkt over het hoe en waarom van zijn werkzaamheden.”

In week 11 op stage
Inhoudelijk is er ook een groot verschil tussen de Ad-opleidingen en een hbo-bachelor. De Ad’s zijn meer beroepsgericht. “De eerste twee jaar van een hbo-bachelor krijg je veel theorie met wat praktijkopdrachten”, zegt Goossens. “De Ad bestaat voor een derde uit theorie, een derde praktijkopdrachten binnen school en een derde praktijk buiten school. Vanaf week 11 in het eerste jaar gaan onze studenten al twee dagen in de week op stage.”

De Ad’s zetten in op het snel van ontwikkelen professionele vaardigheden. “Vanaf het begin leggen we de nadruk op het maken van goede afspraken en het ontwikkelen van een professionele werkhouding”, zegt Goossens. Studenten worden ook getoetst op die werkhouding.

“Het voordeel is dat de meerderheid een mbo-4 achtergrond heeft, die studenten kunnen al iets. We hebben studenten met een bijbaan of mbo-stage op het gebied van verkoop die bij hun stage meteen omzet gaan draaien, en studenten online marketing die zelfstandig projecten uitvoeren. Ze boeken concrete resultaten”, legt Goossens uit. “We moeten voorkomen dat ze plannen schrijven die onderin de la belanden.” Havisten hebben minder praktijkervaring dus zij lopen vaak een iets andere stage, meer gericht op oriëntatie op het werkveld. “Daar houden we dus zeker rekening mee”, zegt Goossens.


Uitblinkers
Het verschil tussen de Ad en hbo-bachelor zit hem naast de lesvorm dus ook in de studentenpopulatie. “Op het hbo is de groep studenten homogener”, zegt Dam. “De diversiteit bij de Ad’s is veel groter. Veel net afgestudeerde mbo’ers, maar ook havisten die vanwege de afstand voor een Ad kiezen of omdat hbo net wat te moeilijk is. Maar ook oudere studenten, mbo’ers die een tijdje gewerkt hebben en willen doorstuderen. Daar komt nog bij dat de mbo’ers onderling andere achtergronden hebben. Van een opleiding meubelmaker tot elektrotechniek.”

“Wat dat betreft vult het Ad een gat in de markt, daar ben ik van overtuigd”, zegt Bart Goossens, docent bij de Ad Marketing in Den Bosch. “Er zitten hier studenten tussen die al 1 of 2 hbo-bachelors hebben afgebroken. Als die eenmaal hun draai vinden zie je ze echt uitblinken.”

Het viel de Bossche docent vorig studiejaar op hoe gemakkelijk de studenten een stageplek konden vinden en hoe enthousiast bedrijven hen onthaalden. “De Ad is nog niet bekend, maar vooral het midden- en kleinbedrijf zit te springen om studenten die meteen mee kunnen werken.”

Tweedejaarsstudenten van de Ad HRM begeleiden dit jaar de eerstejaarsstudenten van de opleiding Marketing door het geven van sollicitatietrainingen. Ook dat past in de visie van de Associate degrees van de learing community.

‘Het is een kwestie van tijd voordat vacatureteksten voor Ad’s voorbij komen’

Vacatures
“Onze grootste uitdaging is het inburgeren van de Ad’er in de arbeidsmarkt”, meent Goossens. Ad’s zijn nog lang niet zo bekend als de mbo-4- en hbo-opleidingen. Vacatures waarin een Ad’er wordt gezocht zijn zeldzaam. “Daar hebben we nog wel wat te doen. Maar via de stages winnen we echt terrein. Stagiairs zijn onze beste ambassadeurs. Bedrijven zien wat studenten kunnen en zijn enthousiast.”

“Het is een kwestie van tijd voordat vacatureteksten voor Ad’s voorbij komen”, meent Dam. “Bedrijven ervaren nu wat de Ad’ers kunnen, daar gaan ze straks naar op zoek. Je ziet dat al gebeuren in de regio Rotterdam waar ze al iets langer op deze manier met Ad’s bezig zijn.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?