Terug naar overzicht

Brede steun universiteiten voor WOinActie

illustratie: Janine Jansen

Veel universiteiten steunen de demonstratie op 14 december tegen de bezuinigingen op hoger onderwijs. Zeker vier universiteiten doneren geld voor het busvervoer naar Den Haag, blijkt uit een rondgang.

Protestbeweging WOinActie besloot tot de demonstratie nadat duidelijk werd dat de eerder aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs niet van tafel gaan. Het hoger onderwijs moet zelfs 19,5 miljoen extra inleveren.

Geld voor vervoer naar Den Haag
De Vrije Universiteit steunde WOinActie al eerder, laat een woordvoerder weten, “en dat blijven we doen”. Het college van bestuur zal acte de présence geven op het Malieveld en stelt geld beschikbaar dat onder meer zal worden ingezet voor het vervoer naar Den Haag.

De Universiteit van Amsterdam heeft een bedrag van (maximaal) drieduizend euro toegezegd. Ook de universiteiten van Maastricht, Utrecht en Leiden dragen hun steentje bij.

Sympathie
De Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Maastricht doen dat laatste niet, maar geven hun medewerkers wel de ruimte om op eigen gelegenheid naar Den Haag te reizen. De TU Delft en de Universiteit Twente hebben ook sympathie voor het protest, maar laten in het midden of ze hun medewerkers en studenten vrijaf geven.

Hinder ondervinden
De Radboud Universiteit wil dit “in beginsel” wel, maar zou het betreuren als andere medewerkers en studenten er hinder van ondervinden. Ze onderzoekt nog hoe dat kan worden voorkomen. Voor een actieve oproep om te gaan demonstreren en het regelen van busvervoer kiest het college van bestuur hoe dan ook niet. Het geeft de voorkeur aan “andere wegen om het belang van goed onderwijs en onderzoek te dienen” en wijst op de knelpuntenanalyse van de VSNU waarover de universiteiten nog in gesprek zijn met de minister.

Punt. Of had jij nog wat?

Martin

Wanneer worden hbo-studenten ook eens wakker? Er zijn veel meer studenten in het hbo..!

2018-11-21 18:41:46

Meer lezen?